Förskolebrist kräver moduler

Hässleholm Artikeln publicerades

Moduler behöver uppföras skyndsamt i Hästveda och Ballingslöv sedan det skett en snabb ökning av efterfrågan på förskoleplatser.

Det finns ett stort behov av moduler i Hästveda och Ballingslöv. Bilden är från Helgedals förskola i Kristianstad, 2015.
Foto: Tommy Svensson
Det finns ett stort behov av moduler i Hästveda och Ballingslöv. Bilden är från Helgedals förskola i Kristianstad, 2015.

Fjolårets ökade efterfrågan på förskoleplatser i de båda orterna medförde att akuta tillfälliga lokaler fick lösas i skolorna. Klassrummen uppfyller dock inte de krav som finns på lokaler för förskola.

Av den anledningen behöver moduler snarast uppföras till långsiktiga lokaler för förskola i Hästveda och Ballingslöv är lösta. Det beräknas inte ske förrän 2021.

Förskolan Lövkojan i Ballingslöv har kapacitet för max 29 barn medan 40 barn är inskrivna i förskoleverksamheten. Dessutom är skolan uttjänt med betydande investeringsbehov, om den ens är möjlig att rusta upp.

I Hästveda har delar av vårdcentralen fått anpassas till förskola för 20 barn. Men behoven i Hästveda överstiger ändå, liksom i Ballingslöv, tillgången på platser. I Ballingslöv finns total kapacitet för 107-108 barn medan behovet kan komma att uppgå till 125 barn.

Tekniska nämndens arbetsutskott har nu förslagit tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att anslå 1,5 miljoner kronor för moduler i de båda orterna.