Försvarsmakten kan stoppa vindkraftspark

Hässleholm Artikeln publicerades

Försvarsmakten kan bli den som till slut stoppar den planerade vindkraftsparken, eller delar av den, på Nävlingeåsen.

I området har försvarsmakten anläggningar av riksintresse för totalförsvarets militära del, med tillstånd enligt speciallagstiftning.

Försvarsmakten har därför kommit till slutsatsen att man inte kan acceptera vindkraftverk som försvårar utnyttjandet, och som myndigheten haft erinringar mot i tidigare yttranden.

Man är även kritisk till att riskanalysen som utförts inte skett i samverkan med försvarsmakten.

Därför saknar den både i innehåll och analys nödvändig relevans för kommunens beslut, skriver man.