Fortsatt kamp för fiskgjusen

Hässleholm Artikeln publicerades

Efter 16 år fortsätter Göingebygdens Biologiska Förening kampen för fiskgjusen. Länsstyrelsen går på föreningens linje och vill utöka djurskyddet kring Fåglasjö i Hässleholms kommun.

– Positivt att beslutet är fattat, säger ordförande Lennart Mattsson, som dock inte var med om den ursprungliga skrivelsen till statens naturvårdsverk om ett införande av djurskydd 1993.

Fågellivet i sjön är rikt för nordskånska förhållanden och fiskgjusen är särskilt känslig för störningar. Skälet till utvidgningen är att fiskgjusen tagit fler områden i anspråk under häckningsperioden. Även storlom och fisktärna häckar i området. Kring sjön förekommer ett stort friluftsliv, som påverkar fåglarnas häckning negativt. Fåglasjö ingår i ett sjösystem i Hässleholms och Perstorps kommuner. Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av området som har beträdnadsförbud. Förbudet gäller generellt 1 april–31 juli, men markägare har rätt att för tillsyn beträda området precis som länsstyrelsen om inte fågellivet störs.