Göingehövdingen Svend får ett hem

Hässleholm Artikeln publicerades

Var ska en staty av snapphanehövdingen Svend Göing stå om inte i Verum?

– Åtminstone säger det som finns belagt att det var här han föddes, i Björkeberga by troligtvis år 1610, säger Claes Ruderstam, den person som vid julbordet med bygdelaget i julas kastade ur sig idén om att resa en skulptur på kyrkbacken.

Det var här Svend Poulsen talade till församlingsborna och uppmanade dem att hålla sig till den rättmätige kungen, den danske.

Och nu blir han skulptur, drygt 1,80 meter hög i solid ek som konstnären Sven-Ingvar Johansson från Osby håller på att färdigställa. Sockeln, en naturlig sten från trakten, är redan på plats. Under tisdagen färdades Svend själv på ett släp till kyrkbacken.

Många besökare, framförallt danskar, undrar om det inte finns några minnesmärken från den stormiga snapphanetiden.

– Nu äntligen får vi det, säger Claes Ruderstam.

Skulpturen ska ses som ett minnesmärke över traktens berömda söner.

– Han stred för det han ärligen trodde på mot inkräktande övermakt, han hade patos för sin vackra hembyggd och var rakryggad, säger Anders Paulsson, ordförande i föreningen.

Hade det varit bättre om Verum förblivit danskt?

– Verum är Göinge framförallt. Göinge är Göinge, svarar Anders Paulsson.Fotnot:Högtidlig invigning av skulpturen blir det den 28 augusti klockan 15.00.