Han tar hand om stambanan

Hässleholm
Foto:
Foto:

Hästvedabon Göran Svärd är en ledande person inom tågutvecklingsbranschen i Sverige. Genom sitt företag G+G AB anlitas han som konsult och expert i många utvecklingsprojekt när det gäller järnväg runt om i Sverige.

Artikeln publicerades 9 januari 2014.

– Tågfrågor har blivit intressanta igen, det höll på att dö ut under perioden 1950- till 1970-talen. Från 1980-talet och framåt har tågen fått en renässans. Samma bansträckningar som byggdes på 1800-talet och det tidiga 1900-talet har nu kommit att spela en allt viktigare roll genom ökad hastighet och ökad turtäthet, säger Göran Svärd.

– Det är bland annat miljöfaktorer och energikostnader som ligger bakom tågens renässans. I Skåne var det med introduktionen av Pågatåg i sydvästra Skåne på det tidiga 1980-talet som det vände.

Göran Svärd har en gedigen bakgrund inom kollektivtrafiken bakom sig. Han har studerat samhällsplanering i Los Angeles och 1980–1999 var han vd för länstrafiken i gamla Kristianstads landsting. Sedan dess har han med framgång drivit sitt enmansföretag i tågbranschen.

Pågattåg Nordost

Bland annat var Göran Svärd 2006 med och startade det nu realiserade projektet Pågatåg Nordost och han har också gjort en utredning för Trafikverket, Region Skåne och Hässleholms kommun om en utbyggnad av Hässleholm C som presenterades för ett år sedan.

Bland de projekt han arbetar på nu finns att starta persontågstrafik mellan Markaryd och Halmstad, som en fortsättning på Pågatåg Nordost, och Sydostlänken, tågtrafik mellan Älmhult och Karlshamn.

Järnvägspulsåder

Men framför allt sysslar Göran Svärd med utvecklingsarbete kring Södra stambanan, Sveriges stora järnvägspulsåder från Malmö till Stockholm, via Hässleholm, Småland, Östergötland och Södermanland. Han började i februari som samordnare på nätverket Stambanan.com, som består av fem regioner och 27 kommuner i södra Sverige, på ett flexibelt förordnande som sträcker sig mellan två och sex år framåt i tiden.

– Stambanan behöver utveckling. Vi menar att det är Sveriges viktigaste järnväg.

Finns det gehör för det i Stockholm?

– Trafikverkets förslag till infrastrukturplan för 2014 – 2025 innebär satsningar på 45,7 miljarder kronor på tre projekt på Södra stambanan. Dels två nya spår Malmö–Lund så att det blir totalt fyra spår, dels ny dubbelspårig järnväg från Järna till Linköping och slutligen införandet av det gemensamma europeiska signalsystemet ERTMS längs hela stambanan. Införandet av ERTMS kommer innebära att säkerheten och kapaciteten ökar, man kan packa tågen tätare på stambanan.

– Tillsammans kommer de tre projekten att korta restiden Malmö–Stockholm från 4 timmar och 15 minuter till 3 timmar och 35 minuter.

Men du vill gå vidare.

– I januari kommer vi med ett förslag för sträckan Hässleholm–Lund, att bygga två nya spår för höghastighetståg. Gör man det har man tillsammans med de tre tidigare nämnda projekten löst kapacitetsproblemen på Södra stambanan. Den återstående sträckan, Hässleholm-Linköping, klarar man genom att bygga en del mötesspår.

Och utvecklingen av stationen i Hässleholm?

– Stationen måste ha kapacitet att ta emot fler tåg och passagerare, som en konsekvens av järnvägsutbyggnaden.

Två etapper

I förslaget som Göran Svärd utarbetat finns det två etapper. I etapp ett handlar det om ombyggnad av själva stationen. Den andra etappen innebär byggandet av en planskild korsning under stambanan, så att kapacieteten att ta emot tåg från alla de fem järnvägssträckning som möts i Hässleholm förbättras och utvidgas.

– Etapp ett borde kunna påbörjas 2014 och vara färdigt 2015. Etapp två uppskattar jag borde kunna sättas igång 2017 och stå klart innan 2020, avslutar Göran Svärd.