Järnvägsbyggen görs klara tidigare

Hässleholm

Fjälkinge, Önnestad, Hästveda och andra orter i nordöstra Skåne får nu en tidigarelagd utbyggnad av järnvägsstationerna.

Artikeln publicerades 1 december 2011.

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska få finansiera ombyggnaden av nio järnvägsstationer i Skåne och utökningen av Kust till kustbanan med fler mötesspår genom förskottering. Det innebär att Trafikverket får räntefria lån på 558 miljoner till ombyggnaderna.

Projektet innebär, när utbyggnaden är klar, en fördubbling av turtätheten. Det uppges få stor betydelse för dagpendlingen.

– Planeringen av åtgärderna är ett led i att skapa ett hållbart trafiksystem och att göra kollektivtrafiken i nordöstra Skåne och södra Småland mer tillgänglig och attraktiv. Ett långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem innebär ett steg mot en gemensam bostads- och arbetsmarknad i Skåne, södra Småland och västra Blekinge, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.