Kommunen vill få avfallet att minska

Hässleholm Artikeln publicerades

Det finns ett samband mellan konsumtion och avfall. Samtidigt är marknaden trendkänslig och det tänker avfallsplanerarna utnyttja till något positivt: Till avfallsminimering.

– Minimera är första steget på avfallstrappan, säger Gunilla Holmberg, vd på Hässleholm miljö som är kommunens renhållnings- och fjärrvärmebolag, och påminner om att på hundra år har avfallet per person och år ökat från 25 till 500 kilo.

– Hässleholm är långt framme i avfallshanteringen, samlar in 14–16 fraktioner men det går att jobba fram ytterligare. Det gäller att skapa förståelse för vikten av att minska på avfallet, det är oerhört viktigt och gör skillnad i vardagen.

– Det är samma lag för alla kommuner, men servicenivån skiljer och där är Hässleholm en föregångare som hämtar allt vid grinden.

60 på kickoff

Intresset för tisdagens kick-off för avfallsplanering som hölls i Hässleholm var så stort att arrangörerna bytte ut Ebeneser mot hotell Statt. Det var Hässleholms start för en ny renhållningsordning, där man önskar en bred dialog, synpunkter och idéer.

– Vi vill ha synpunkter från så många verksamheter som är möjligt, men det är också roligt att här är många från andra kommuner och regionen, sa projektledaren Dolores Öhman.

– Den vanliga medborgaren kanske inte förstår varför man inte kan slänga allting som är metall i samma behållare utan måste skilja på förpackningar och annat avfall. Det är svårt att pedagogiskt förklara men vi tycker att sorteringen och återvinningen kan öka.

Klart maj 2013

– Det gäller att få ut budskapet hur hela samhället kan vara med och påverka, påpekade Christer Caesar. Han är ordförande i Hässleholm miljö och räknar med att den nya renhållningsordningen ska ligga klar för antagande om drygt ett år.

Seminariet med workshop om konsumtions- och avfallsfrågor arrangerade Hässleholm miljö i samarbete med nätverket Hållbar utveckling, konsultföretaget Tyréns, Länsstyrelsen och Klimatsamverkan Skåne.

– Det är viktigt att det är högt i tak och det är tillåtet att provtycka, säger Maria Larsson som är miljökonsult från Tyréns och deltagarna gör sig redo för det första praktiska momentet.

– Jorden har en begränsad produktionsförmåga när det gäller vatten, tjänster etcetera. Men hur är det med konsumtionen, konsumerar vi mer, mindre, är vi i jämvikt eller när inträffar jämvikten?