Kund hade rätt att ångra sitt tv-avtal

Hässleholm Artikeln publicerades

Mannen fick inte tillräcklig information om ångerrätten när telefonförsäljaren ringde upp. Därför har han rätt att slippa ifrån sitt tv-abonnemang, anser Allmänna reklamationsnämnden.

Det var förra sommaren som mannen, bosatt på en mindre ort i kommunen, blev uppringd av en telefonsäljare.

Enligt mannen uppfattade han inte att han tackade ja till någon förlängning av ett bindande avtal på 24 månader.

Han vände sig till Allmänna reklamationsnämnden eftersom han ansåg att han måste ha rätt att ångra sig.

    Motparten bestred kravet och hänvisade till en inspelning av samtalet, där frågan om ångerrätt togs upp.

    Säljaren informerade om att ångerrätten började gälla samma datum som inspelningen och 14 dagar framåt. Men det är inte tillräckligt, enligt ARN.

    "Det har inte framkommit någon utredning som visar att korrekt information lämnats vid något tillfälle efter avtalets ingående", konstaterar nämnden i sitt beslut.