Kvinnans historia visas upp

Hässleholm Artikeln publicerades

Kvinnan har inte alltid varit förtryckt. Det fanns ett jämställt samhälle innan Bibeln blev skriven och mannen etablerade normerna.

Det var en annan samhällstyp och vi ser rester och historiska spår av den. Tempel, skulpturer, bilder och myter, säger Hjördis Johansson som är intendent på Sundsvalls museum. Under torsdagen och fredagen var hon och Jane Welborne, ordförande i föreningen Tealogerna, i Hässleholm och satt upp utställningen ”Efter tusen år av tystnad”. Det är en kvinnohistorisk utställning som leder besökaren in i en annan värld. När utsällningen visades första gången 1998 på Historiska Museet i Stockholm kom drygt 25 000 besökare. Nu visas den första gången i Skåne; ett urval av gudinnor från Medelhavsområdet och ett antal av våra egna nordiska gudinnor. – Den bygger på författaren och historikern Birgitta Onsells böcker. De stora dragen i utställningen är altare med bilder av den stora gudinnan, övergångsskedet med myter och bilder där man ser hur det här raseras och hur kristendomen griper in, säger Hjördis Johansson. – I västerlandets kultur finns det bara en gud. Alla andra är avgudar. Romaren Tacitus skrev år 79 att sju stammar i Norden dyrkade Nerthus, föregångaren till Freja som är betydligt kändare i den fornnordiska mytologin. Det var i Danmark, i Sverige och det finns rester kvar i ortsnamn som börjar på när. Närtuna till exempel. – För att vinna över människorna tog man också med sig starka symboler i den nya tron och kyrkorna förlades på de gamla kultplatserna. Kristendomens golv vilar på den stora gudinnas tak. Övergångstid är också övergreppstid, och historien går igen i modern tid konstaterar Hjördis Johansson. Utställningen bygger inte enbart på Birgitta Onsells böcker. Hon är själv även upphov till den och medverkar vid invigningen i dag. Hon kommer även ge allmänheten en personlig visning av utställningen, och återkommer på onsdag den 16 april med en föreläsning med bildvisning i ämnet gudinnor. ”Efter tusen år av tystnad” har väckt stort uppseende, skapat debatt och kommentarer på de sju platser där den visats. Dåvarande museichefen på Historiska Museet, Jane Cederqvist, kommenterade utställningen: ett försök att ge kvinnan hennes förlorade heder och självkänsla åter. Utställningen ställer även viktiga frågor om normerna kring den kvinnosyn som introducerades i Gamla Testamentet. En kvinnosyn som på många områden lever kvar än i dag. – Utställningen fascinerar. Men många blir också berörda när de under besöket kommer till insikt vad religionen fört med sig, säger Jane Welborne. – Gudsbilder är människobilder, andra finns inte att tillgå. Mytforskare och arkeologer är också eniga om att den äldsta personifierade gudsbilden är kvinnlig, medan det i Bibeln finns få kvinnliga förebilder. Fotnot: Tealogi betyder läran om Gudinnan. Utställningen är ett samarrangemang mellan Kultur Hässleholm, studieförbundet Sensus, samt Livskällan som är en föreningen för livsåskådning i Hässleholm. Jan-Tuve Truedsson 0451-830 50 jan-tuve.truedsson@kristianstadsbladet.se