Kyrkans kamp för att vara relevant

Hässleholm Artikeln publicerades

Antal gudstjänstbesök och medlemmar minskar, vilket tvingar kyrkan att söka nya vägar. I Hässleholm har det lett till en satsning på att engagera ideella. Nu är de 500.

Klas Sturesson och Hässleholms församling söker nya vägar för att skapa engagemang för kyrkan.
Foto: Andreas Örwall Lovén
Klas Sturesson och Hässleholms församling söker nya vägar för att skapa engagemang för kyrkan.

Framtiden för Hässleholms församling finns i byn Helsjön, Marks kommun.

Så kan man, om än lite tillspetsat, beskriva det strategiska vägval som församlingen har valt.

Tre av församlingens medarbetare går just nu på Helsjöns folkhögskola. Där lär de sig hur man kan involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare.

– Vi vill öka engagemanget bland våra medlemmar och göra det påtagligt att vi tillsammans utgör kyrkan, säger kyrkoherde Klas Sturesson.

Satsningen på ideellt arbete har pågått under ett par år och varit sällsynt lyckosam. På ett medlemsunderlag på drygt 25 000 personer är i dag 500 aktiva i någon form.

Intresset bara ökar hela tiden.

– När det gäller att hantera matkassar nu i juletid så har vi nästan för många som vill hjälpa till, säger Klas Sturesson.

Under fyra veckor innan jul delas matkassar ut varje fredag. Varorna består av sådant som butiker inte kan sälja, till exempel söndriga paket. Varorna hämtas på Ica Maxi, City Gross och Ica Kvantum.

Församlingens tanke med det ideella arbetet är att skapa mötesplatser på ett bredare sätt, bredvid traditionella sammankomster som gudstjänster och dop.

Många av dagens yrkesverksamma personer vill ha ett tydligt definierat projekt när de arbetar ideellt, tror kyrkoherde Klas Sturesson.
Foto: Andreas Örwall Lovén
Många av dagens yrkesverksamma personer vill ha ett tydligt definierat projekt när de arbetar ideellt, tror kyrkoherde Klas Sturesson.

– Vi tror att det här är det mest spännande spåret inför framtiden och det kan kanske påverka känslan för och uppfattningen om kyrkan, säger Klas Sturesson.

Gudstjänstvärdarna och ungdomsledare finns kvar. Syföreningarna och körer likaså. Men församlingen har försökt att ta fasta på hur människor i yrkesverksam ålder vill utforma sina ideella insatser. Många har knappt om tid och vill inte binda upp sig en fast tid i veckan.

– Det har visat sig att människor i åldern 25-55 år ofta vill ha ett konkret projekt att jobba med. Lönen från sitt arbete har de ändå men de vill göra skillnad genom en specifik insats. Det är gott, mänskligt och ligger helt i linje med kyrkans budskap, säger Klas Sturesson.

Det är där utbildningen i Helsjön kommer in i bilden. Kyrkans medarbetare lär sig att tänka i projekt, som kan attrahera ideella.

– Vi ska vara mer möjliggörare än utförare, säger Klas Sturesson, som också pekar på nödvändigheten av nya vägar när kyrkans ekonomiska ramar krymper.

Att bredda kyrkans verksamhet ligger i linje med de tankar som finns inom stiftet men även utomlands.

På kontinenten går kyrkan in som aktör i välfärdsbranschen och det skulle vara tänkbart i Sverige också, tror Klas Sturesson.

På kortare sikt hoppas han bredda innehållet i kyrkornas utbud, som att tillsammans med stiftet arrangera till exempel konserter, med målet att rädda kvar församlingens samtliga kyrkor.

– Kyrkan befinner sig i en ekonomisk brytpunkt och vi måste hitta nya sätt och former att fungera. Det är oerhört spännande.

Fakta

Församlingen

Hässleholms församling utgörs av såväl tätort som landsbygd. Församlingen består av Stoby, Ballingslöv/ Ignaberga, Hässleholm och Hästveda. 20 000 bor i tätorten, 5 000 i mindre orter/landsbygd.

500 ideella utför uppgifter inom bland annat matkasseutdelning, sopplunch och diakonijour.

Visa mer...
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.