Länsstyrelsen misstänker förorenat område

Hässleholm Artikeln publicerades

Länsstyrelsens miljöavdelning har satt gamla Verkstadstomten i centrala Hässleholm under luppen.

74 år med verkstadsindustri menar man kan ha satt sina spår och satt upp området i riskklass 2 (stor risk), i den nationella inventering som nu görs av förorenade områden.

– Det är ett projekt som naturvårdsverket driver och där man går igenom branch för bransch. Det berättar Johan Blom, kommunens miljöinspektör.

– I den så kallade MIFO-inventeringen (Metodik för inventering av förorenade områden) går man igenom gamla nedlagda verksamheter. Fas 1 är en ren informationsinsamling. Får man då indikationer på att verksamheten kan ha påverkat omgivning görs en riksbedömning och klassning, och det är den vi fått för yttrande.

– Kommunen har inga 1:or (mycket stor risk), däremot ett 20-tal 2:or och 3:or, men det betyder för den skull inte att det finns föroreningar. Det kommer först i fas 2 då prover tas på utvalda objekt där det finns skäl tro att det finns föroreningar som påverkar mark och grundvatten.

Johan Bloms bedömning är att risken är lite att det finns föroreningar kvar på Verkstadstomten. Påträffades de så togs det säkert om hand när man byggde bostäderna där i slutet på 80-talet och anlade park och parkering. Det får vi ta reda på, säger han.