Miljöbrott har gett strafföreläggande

Hässleholm Artikeln publicerades
Miljönämnden vid Hässleholms kommun backas av åklagarmyndigheten och såväl privatpersonerna som företaget får strafföreläggande.
Foto:Bosse Nilsson
Miljönämnden vid Hässleholms kommun backas av åklagarmyndigheten och såväl privatpersonerna som företaget får strafföreläggande.

Två privatpersoner och ett företag får strafföreläggande för sina miljöbrott förra året. Enligt miljöinspektören kunde de båda incidenterna ha resulterat i allvarliga konsekvenser.

I slutet av maj förra året åkte miljöinspektör Daniel Rasmusson och en kollega till honom ut till en adress i Tyringe. De hade fått ett anonymt tips om att det skedde eldning av avfall på platsen.

– Vi åkte dit för att dels avbryta verksamheten, dels dokumentera det som inträffat och säkra bevis. Branden gav upphov till en kraftig rök och vi var tvungna att uppehålla oss i närheten. Både jag och min kollega kände oss kraftigt påverkade efter en stund där, vi upplevde en kombination av huvudvärk och yrsel, säger Daniel Rasmusson.

Att de påverkades var heller inte konstigt. Analysresultaten från askan visade tydligt att eldningen hade inneburit ett miljöbrott.

Askan innehöll halter av bly som var 70 gånger högre, antimon som var 60 gånger högre och dioxiner som var cirka 30 gånger högre än i icke förorenad trädbränsleaska.

Dessutom fanns det höga halter av zink, koppar, krom och kadmium i askan.

– Det här är definitivt i den allvarligare änden av skalan. Röken var ju mer eller mindre giftig, det handlade i princip om de mest giftiga ämnena som kan uppbringas.

Två män i 50- och 60-årsåldern ska betala 10 000 kronor var i dagsböter för miljöbrottet.

I samma veva har åklagarmyndigheten delat ut ett ännu ett strafföreläggande. Det ärendet berör ett företag som bara veckan innan incidenten i Tyringe gjorde sig skyldig till ett miljöbrott som kunde ha fått allvarliga konsekvenser.

Det var i samband med en ombyggnation som företaget förvarade kemikalier på ett felaktigt sätt på en adress i Hästveda.

– De hade ställt behållare med tryckimpregneringsmedel 20 meter från en dagvattenbrunn. Det är ett väldigt starkt och giftigt medel. Vi såg inga tecken på att det hade skett läckage men bevaringen var så pass bristfällig att det hade kunnat ske en incident, säger Daniel Rasmusson.

Hur allvarligt hade det varit?

– Medlet hade kunnat rinna ut i dagvattenverket. Det fanns onekligen potential för stora miljökonsekvenser.

På grund av miljöbrottet ska företaget att betala en bot om 30 000 kronor.

Daniel Rasmusson är lättad över att åklagarmyndigheten gett Hässleholms miljönämnd rätt i dessa frågor. Just miljöbrott kan vara svåra att bevisa, menar han.

– Begår man miljöbrott kan det ge rätt så kännbara konsekvenser men det är inte helt lätt att få någon lagförd för det. Att vi har fått rätt här är mycket glädjande då vi har lagt ner mycket tid och resurser i utredningsarbetet.

De straffade parterna, såväl de två männen och företaget, har accepterat sina strafförelägganden. Några överklaganden kommer därför inte att bli aktuella.

– Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vår ärendehantering. Här får vi en kvittens på att vi har gjort ett bra jobb och det stärker ens eget självförtroende i de här frågorna, säger Daniel Rasmusson.