Miljöchef misstänker tungmetaller i dammen

Hässleholm Artikeln publicerades

”Fosfor och järn kan inte ha påverkat växterna i Hovdala slottsträdgård på det här viset. Det troliga är i stället att det handlar om tungmetaller och rester av petroleumprodukter”, säger Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson.

Det är dagarna efter larmet om att föroreningar från tömningen av Hammarmölledamm, kan ha förstört grönsakerna i Hovdalas köksträdgård och att frösorter som grott stannat i växten.

– Då jag läste växtfysiologi under min utbildning hade jag ett examensarbete där jag följde upp hur tungmetaller som kadmium påverkar växtligheten. Skadorna/missbildningarna var liknande de jag nu såg på Hovdala, berättar Sven-Inge Svensson.

Slottsträdgårdsmästaren Georg Grundsten som slog larm är med rätta orolig. Han drar slutsatsen att det finns ett samband med vattnet i Hovdalaån, som används vid stödbevattning i ”kökskvarteren”, eftersom det var först i år efter dammtömningen då vattnet blev extremt grumligt som problemen uppstod.

Länsstyrelsen koll

Det var efter krav från länsstyrelsen som dammen tömdes under tre dagar i slutet av april. Detta för att man skulle kunna besiktiga fördämningen. Det finns ett beslut om att samtliga dammanläggningar i Skåne ska granskas för att bedöma risken för haveri liknande den med kraftverksdammen i Hästberga.

– Det är länsstyrelsen som har tillsynen över vattenverksamhet. Men det hade varit klädsamt om man berättat för oss att det fanns en del skrot på dammbotten från den militära verksamheten som fordonsdelar, innan den fylldes igen med vatten.

– Detta ska rensas upp när dammen töms nästa gång för att dämmet ska förstärkas. Det finns en meter tjockt med dy på botten och en hel del av det sedimentet måste tas bort inför arbetena.

Om det finns föroreningar i sedimentet kan de frigöras när vattnet rörs om. Det tror Sven-Inge Svensson kan ha skett när dammen tömdes och förorenningarna kan då leva kvar länge i Hovdalaån nedströms.

– Vårt förslag är att man tar prover på bottensedimentet redan nu, så man vet vad som finns när nästa års arbeten ska upphandlas.

– Sedan är det lite förvånande att Hovdala baserar en ambitiös trädgårdsodling med vatten från Hovdalaån. Det är ett gammalt övningsfält där militären farit fram över bäckar och åar under lång tid.

Fosfor eller järn?

Konsultfirman Regito, som kommunen anlitar, tog prover på fosfor och järn.

– De gjorde bedömningen att det var orsaken till problemen i växthuset, säger Tommy Bengtsson som är förvaltare på kommunala Hibab som har hand om Hovdala.

Det är en och en halv vecka sedan slottsträdgårdsmästaren slog larm. Enligt Tommy Bengtsson var det först då som kommunen fick veta att Hovdala vattnade med åvatten.

– Vattenproverna som analyserats visar inget onormalt. Fosforhalten är något högre men inget som sticker ut. Hovdalaån har fortfarande de bästa värdena i Finjasjöns vattensystem.

Tommy Bengtsson säger vidare att han kommit överens med miljöchefen att det ska tas prover på bottensedimentet i dammen. Läget är dock inte akut, och kommer därför ske först efter semestern.