Miljöpartiet rivstartade i opposition

Hässleholm Artikeln publicerades

Miljöpartiet i Hässleholm rivstartade i sin nya roll som oppositionsparti sedan man lämnat allianssamarbetet. Inför måndagskvällens fullmäktigemöte hade man lämnat in två motioner och två interpellationer, samt ställt två enkla frågor.

Gruppledaren Peter Groth var kritisk mot den tidigare samarbetspartnern, kommunalrådet Urban Widmark (M). Han hade ställt en enkel fråga och menade bland annat att den utvärdering som ska göras av vindkrafts-planen, föregripits.

– Normalt är att alla deltar i utvärdering på lika villkor och öppet redovisar sina synpunkter, påpekade Peter Groth. Det blir också en konstig hantering när planen knappt använts innan den ska utvärderas.

– Att det maktbärande partiet bestämt sig för vad utvärderingen ska komma fram till åsidosätter den objektiva aktualitetsförklaring som lagen föreskriver.

Alla intressen ska ställas mot varandra i en aktualitetsförklaring, men de är också viktigt att det finns en politiks uppfattning om det, försvarade Urban Widmark.

– Tre partier har redan gett sin syn och jag är övertygad om att de andra kommer följa efter. Vi har gjort vårt inspel och sagt vad vi vill med tema Vindkraft i översiktsplanen. Sedan är det upp till fullmäktige att hantera utvärderingen.

I motionerna hade Miljöpartiet föreslagit att det ska tas fram principer för medborgardialog och nya riktlinjer så att interpellationerna även kan ställs till viceordförandena, inte bara nämndsordförande. I interpellationer avkrävdes svar om ny lokal för musikföreningen Perrong 23 samt förvaltningen av kommunens mark och skogar.