Ministern synade Pågatåg nordost

Hässleholm Artikeln publicerades

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte Hässleholm.

- Pågatåg Nordost är ett levande bevis på att man kan göra något ihop, säger hon.

Projektet är en samverkan mellan flera kommuner, regioner och näringsliv. Mats Persson, som är ordförande i kollektivtrafiknämnden, berättade att det i regionen öppnar flest nya stationer i landet.

-Det är ett tågsystem som tillgodoser den korta lokala resan, den klassiska timmespendlingen mellan exempelvis Kristianstad och Lund, men också den interregionala resan mellan Malmö och Alvesta, säger Mats Persson.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lyfte fram det nya förslaget från regeringen, som går ut på att planprocesserna ska förenklas och förkortas. Tiden till invigning är ofta för lång.

-Mer resande påverkar direkt människors arbetsliv och vardagsliv. Det påverkar näringsliv att verka och växa. Det finns behov i hela landet av goda transporter.

Först och främst ska dagens järnvägsnät rustas upp.

-Vi måste vårda det vi i första hand har, först då går det att komma ytterligare ett steg framåt.

Under 2012 och 2013 har fem miljarder kronor extra avsatts för detta ändamål.