Nu går det som på räls för Sösdala

Hässleholm
Foto:

Sösdala kan komma att bli modell för många av de samhällen som i december får Pågatågstrafik. Pågatågstrafiken kom nämligen redan 2011 till Sösdala, som därmed är en nordostskånsk föregångsort på området. Invånarantalet ökar stadigt och tågresandet slår alla prognoser.

Artikeln publicerades 3 september 2013.

Sösdala tätort har omkring 1 800 invånare, det bor knappt 4 500 personer i Sösdala församling, och ökar stadigt sitt invånarantal sedan ett tag tillbaka. Region Skånes planeringsprognos för Sösdala tågstation var 520 dygnsresande år 2020. Redan 2011 uppnåddes 679 dygnsresande och vid mätningen 2012 var det 690 dygnsresande från Sösdala station.

– Det är det största och bästa som hänt Sösdala sen motboken avskaffades på 1950-talet, utbrister Ingvar Lowén, ordförande för Sösdalaalliansen. Han förtydligar för säkerhets skull att liknelsen handlar om olika sorters rus, ett av dem baserat på ren glädje.

Jobbar för utveckling

Han är född och uppvuxen i Sösdala och under sin långa karriär i försvarsmakten, som avslutades som överstelöjtnant inom logistikområdet i Stockholm, veckopendlade han till Sösdala.

Efter pensioneringen 2007 har han ägnat stora delar av sin tid åt ordförandeskapet för Sösdalaalliansen.

– Det började på 1970-talet som Sösdaladagskommittén som sedan runt millennieskiftet blev Sösdalaalliansen, säger Ingvar Lowén.

Utvecklingen av aktiviteter och medlemskåren har varit god de senaste åren.

– Varje år gör vi en handlingsplan där vi tydliggör vad vi vill göra. Vi har kämpat för 30 kilometer i timmen vid skolorna, genomför trygghetsvandringar och olika former av trivselaktiviteter. Vi ger också ut Sösdalabladet som kommer ut med tre till fyra nummer per år och delas ut till 1 550–1 650 hushåll.

– Människor ser att vi gör konkreta saker för att utveckla Sösdala, det har gett resultat. Medlemsantalet i Sösdalaalliansen har ökat från 128 år 2007 till 507 vid utgången av 2012.

Vad arbetar ni mer med?

– Vi tog över Sösdala marknad, som höll på att dö, 2008. Den firar 125 år 2014 och avhålls nu tredje fredagen i april och tredje fredagen i september. Vi anordnar informationskvällar, berättaraftnar, kultur- och trivselkvällar, julmarknad och dekorerar byn inför julen.

Hur ser framtiden ut för Sösdala?

– Jag ser det väldigt positivt just nu. Det tar ett par år sen bör det hända saker. Jag vill ha tillväxt men Sösdala ska växa lagom med runt åtta till tio marklägenheter per år.

Finns det konkreta byggplaner? Utan fler bostäder kan ju Sösdala inte växa mer än begränsat.

– Det finns inga konkreta byggplaner än. Däremot har en del intressenter varit och tittat, men det har inte satt igång på grund av konjunkturläget. Det finns cirka 60 byggklara tomter med den nya detaljplanen. Vår största grej är att få igång byggandet.

Vad har du för råd till de orter som får Pågatågstrafik i december?

– Var aktiva och vårda den enorma infrastruktursatsning ni har fått. Ni går in i en ny era nu. Man måste vara beredd på att busstrafiken inte blir lika omfattande som före tågtrafiken. Här i Sösdala har landsbygden runtomkring också fått inflyttning, det är inte bara tätorten som får fler invånare.

– Det är bara att gratulera de unga på de orter som får tåg. Nu har de stora möjligheter att bo kvar, de kan enklare ta sig till studier, arbete och nöjen.

Flyttningsmönstret är också tydligt.

– Huvuddelen av de som flyttar in är barnfamiljer. De söker trygghet, god miljö och bra skolor.

Hur har ert engagemang för att få tillbaka tågtrafiken sett ut?

– Vi har kämpat ända sedan 1979, då persontågstrafiken försvann, för att få den tillbaka. Finns det engagemang och efterfrågan så blir det framgång. Vi är både tacksamma och stolta över att tågen stannar i Sösdala igen.

– Vi vill jobba långsiktigt och göra något bra för byn. Vi vill ha en naturlig tillväxt, att folk själv ska upptäcka Sösdala och inte via kampanjer.