Ny järnväg ett hot mot Hässleholm

Hässleholm Artikeln publicerades

HÄSSLEHOLM. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson ställde Bo-Anders Thornberg, moderaterna, en fråga vid måndagskvällens fullmäktigesammanträde i Hässleholm om Bengt Andersson instämmer i de förslag som vänsterpartiet genom Hässleholmaren Per-Åke Purk nyligen lagt fram om en ny järnvägsförbindelse mellan Kristianstad och Lund.

Med stöd av bland annat socialdemokraternas ledamöter från Hässleholm beslöt regionfullmäktige att uppdra åt Planering och Miljö att snarast låta utreda förutsättningarna för en ny järnvägsförbindelse mellan Kristianstad och Lund. Målet med motionen är att tågtrafiken Karlskrona-Kristianstad-Lund- och Malmö i framtiden inte ska passera Vinslöv och Hässleholm. I interpellationen vill Bo-Anders Thornberg ha svar av Bengt Andersson om han instämmer i motionen, vilket kommer att leda till försämrade kommunikationer för Hässleholmarna. Bengt Andersson kommer att besvara interpellationen vid nästkommande fullmäktigesammanträde. ewe.nilsson @kristianstadsbladet.se