Ny tågdepå i Kärråkra skapar 100-tals arbetstillfällen

Hässleholm

Den nya tågdepån i Hässleholm kommer att uppföras i Kärråkra intill stambanan. Underhållsdepån blir den tredje i sitt slag i Skåne och kommer medföra ett 100-tal nya arbetstillfällen.

Artikeln publicerades 24 november 2010.

"Det är i depån man vinner loppet" står det på en skärm intill Daniel Daagarsson, affärsområdeschef på Jernhusen, som presenterar varför valet föll på Hässleholm.

– Vi ser ett ökat resande och fler och mer komplexa tåg vilket ställer krav på nya depåer för underhåll av tågen. Vi har tittat på flera olika ställen och kommit fram till att detta är det bästa, Hässleholm är en strategiskt viktig punkt.

På onsdagen ställde sig så kommunstyrelsens arbetsutskott bakom förslaget på placering av den nya underhållsdepån, vilket markerar starten för det kommande planarbetet och byggnationen, som beräknas vara färdig hösten 2013.

Kommunalrådet Urban Widmark (M), är både stolt och glad över att depån förläggs i Kärråkra, som blir den tredje platsen för depåer som sedan tidigare finns i Malmö och Helsingborg.

– Det stärker vår roll som strategisk knutpunkt i Öresundsregionen och ligger helt i linje med våra ambitioner att vara en framträdande miljökommun, säger kommunalråd Urban Widmark (M), som också betonade de många arbetstillfällen som skapas.

Omkring 100 nya jobb bildas bara för att bygga själva depån, som blir 30 000 kvadratmeter stor. Lika många nya arbetstillfällen skapas när depån öppnar för underhåll i form av verkstadsarbete och städning av tågen. Vilka företag som hamnar i verkstadsdelen och uppställningshallarna är något som kommer handlas upp framöver, likaså vilka trafikoperatörer som ska serva sina tåg där.

– Jag är också övertygad om att det kommer ytterligare ett 100-tal arbetstillfällen indirekt kopplat till detta i form av underleverantörer, säger Widmark.

När placeringen på depån skulle utredas tittade Jernhusen på fyra områden. Läreda var för litet, Hässleholm Nord skulle ha medfört för hög trafikering och svårigheter med anslutningen. Vankiva var det bästa alternativet efter Kärråkra.

– Placeringen i Kärråkra gör att depån hamnar nära järnvägsstationen, att det blir lätt att ansluta för trafik och ger liten störning på omgivningen, säger Jonas Eriksson, Jernhusens projektledare.

Kommunen äger 70 procent av den 25 hektar stora markytan där underhållsdepån ska byggas. Trafikverket äger i stort sett övrig mark. Stadsbyggnadskontorets chef Leif Berg förklarar att det bara är en annan markägare som berörs, som de ska föra diskussioner med. Byggnationen beräknas kunna påbörjas under år 2012.

– Byggnadens arkitektur kommer utstråla vad som händer inuti – en fräsch och ren verksamhet, säger Leif Berg.