Nya prövningar för tågresenärerna

Hässleholm

Det blir totalavstängningar på Södra stambanan under fyra helger för den nya Pågatågsstationen i Killeberg.

Artikeln publicerades 9 augusti 2012.

Förberedelserna har pågått under en stor del av året men det är mycket tågpåverkande jobb om nu ska göras. Det säger Sveabs platschef Jimmy Törnqvist.

- Vi ska börja med att riva 30 meter spår och bygga spårbroar helgen vecka 34, då det blir ett 20-timmarsstopp 25-26 augusti.

- Helgen efter är gång- och cykel-genomgången. Då rivs spårbroarna och banan återställs banan. Då blir det två 12-timmarsstopp, likaså under helgerna i vecka 36 och 38 för signalarbeten respektive inkoppling.

Arbetena i Killeberg omfattar även nya plattformar, väderskydd och anslutningsytor. Detsamma gäller den nya pendeltågsstationerna i Diö och Gemla, som också kommer leda till nya stopp tågtrafiken norrut senare i höst.

Parallellt med jobben inom ramen för Pågatåg nordost och Krösatåg, görs också andra underhållsarbetet och uppdateringar. Man synkroniserar jobben så att person- och godstrafiken ska påverkas så lite som möjligt, påpekar Pernilla Merkenius som är trafikverket projektledare.

- Våren-sommaren 2013 står Önnestad på tur och sedan hösten-vintern Fjälkinge. Här ska dessutom byggas mötesspår och de tågpåverkande arbetena är omfattande.

- Då blir det minst en långhelg (mer än 72 timmar) på respektive ort då all tågtrafik står still. Sedan får man nog räkna med viss reducering i trafiken på vissa tider, främst på sena kvällar då det också blir bussersättningar.

Bästa sätet att hålla sig uppdaterad är att kolla på trafikföretagens hemsidor, påpekar trafikverket Jan Davidsson. Och åk en timma tidigare för det tar längre tid på väg.

- Vid det första stoppet i Killeberg blir det ersättande buss mellan Hässleholm och Älmhult.

Persontågen är det minsta problemet. Det är värre att planera för godset, säger Lars Brunsson som är sektionschef vid banverket.

- Människor kan man sätta på en buss med det kn man inte med gods och företagen rullande lager. Det är ett pussel då södra stambanan är pulsådern för gods ut i Europa.

- Från Mellansverige kan man leda om godstågen, men för Volvo i Olofström och Ikea finns det bara en väg ut. Därför har tiderna anpassats för dem och här påvekar även de spårarbeten som sker långt ner i Tyskland.