Nytt stridslednings- system tas i bruk

Hässleholm Artikeln publicerades

HÄSSLEHOLM. Sedan mitten av 1960-talet har stridsledning och luftbevakning skötts från det hemliga bergrummet i Hästveda med hjälp av det så kallade Stril 60-systemet som ursprungligen var anpassat till J 35 Draken, men som sedan modifierats så att detta stridsledningssystem kunna hänga med fram till dags dato. Från och med i dag är det slut. Idag övergår man till ett helt nytt digitalt system i den nya ledningscentral som byggts långt nere i berget.

– Det finns många fördelar med det nya systemet. Det är ett helt nytt JAS 39 Gripen anpassat digitalt system. Dessutom blir arbetsmiljön betydligt bättre för personalen i ledningscentralerna, säger Strilchefen Stefan Svensson.
I samband med att en 35-årig stridsledningsepok nu går i graven, blir det en särskild ceremoni där den förste Strilchefen för ”berget i Hästveda” K-G Simmons får äran att stänga systemet för gott. Under årens lopp har det förekommit ett stort hemlighetsmakeri kring den stora stridsledningscentralen. Ingen fick nämna var den var belägen. Nu har man lättat lite på förlåten och på onsdagen var det första gången som pressen fick göra ett besök i den välbevakade anläggningen.
Genom den nya organisationen kommer över 200 personer att ha sina arbetsplatser i berganläggningen i Hästveda. Arbetsplatser som finns inrymda i motsvarande tre fyravåningshus nersprängda 50 meter under markytan. Totalt finns det betydligt över 10000 kvadratmeter golvyta under mark.
Luftförsvarscentralen är bemannad dygnet om och från Hästvedacentralen har man koll på alla flygrörelser i södra Sverige från Söderhamn och söder ut. Samtliga flygrörelser kontrolleras och det kan handla om cirka 3000 flygrörelser per dygn för Hästvedacentralens del. Allt flyg kontrolleras både civilt och militärt. Det finns också en särskild uppmärksamhet på icke anmälda farkoster som kommer in på svenskt område. Har man ingen anmälan om att flygplan som närmar sig svenskt område fått flygtillstånd, så kan det bli aktuellt att beordra upp jaktflyg i luften.
Det finns alltid jaktflyg som står beredda att med någon minuts varsel ta sig upp i luften och kontrollera misstänkta flygplan som är på väg att ta sig in på svenskt territorialområde.
– Jag kan inte påstå att vi beordrar upp jaktflyg varje dag, men det händer ganska ofta, kanske ett par tre gånger i veckan att flygvapnet är upp och kontrollerar och avvisar främmande plan, säger stridsledningschefen Stefan Svensson. Parallellt med det nuvarande stridsledningssystemet har man sedan en tid kört in det nya systemet. Detta har varit möjligt eftersom det byggts en helt ny anläggning under mark för det nya ledningssystemet.
När Stril 60 nu går i graven blir det lokaler över i berget, men det är redan bestämt att dessa utrymmen nu ska byggas om för Markteleenhetens utökade behov.
Kenneth Marbäcken, som är chef för Markteleenheten i södra Sverige, har ansvaret för att lednings- och kommunikationssystemet fungerar rent praktiskt. Ledningscentralernas kommunikationer med radaranläggningar och teletrafiken måste fungera i alla lägen. Det är Markteleenhetens uppgift att se till att dessa mål uppfylls.
Den så kallade Markteleverkstaden i Kristianstad med ett 40-tal anställda kommer att flyttas till Hästveda och ta i anspråk en del av de utrymmen som blir överflödiga när det gamla stridsledningssystemet skrotas. I och med bergrummen utvidgats för att inrymma den nya ledningscentralen så finns det nu lediga utrymmen långt under jord. Hur märkligt den än låter så kan försvaret tänka sig att ta emot nya hyresgäster i berget. Inte bara militära utan även civila. Fast när det gäller den civila delen så måste det handla om verksamheter med speciella behov. Företag som kräver en hög skyddsfaktor för sin verksamhet och kanske har behov av den infrastruktur som finns knuten till anläggningen i Hästveda.
Bergrummen i Hästveda kan erbjuda arbetsplatser där man kan verka både i freds- och kristider.
Det är ett litet samhälle under jord där det finns tillgång till allt för att personalen ska kunna utföra sina uppgifter oberoende av hur läget är utanför den väl skyddade anläggningen.

ewe.nilsson
@kristianstadsbladet.se