Ryggsmärtor efter truckkrock

Hässleholm Artikeln publicerades

Tillbud anmält till Arbetsmiljöverket.

Tillbudet är anmält till Arbetsmiljöverket.
Foto: Mattias Lundvall
Tillbudet är anmält till Arbetsmiljöverket.

En medarbetare på Bergendahl Foods lager ställde ifrån sig sin plocktruck för att plocka livsmedel från en pall. Under arbetet kom en skjutstativstruck körande i hög hastighet och körde emot plocktrucken. Personen som lastade livsmedel knuffades av plocktrucken i samband med truckkollisionen och slog ryggen. Truckföraren försvann vidare utan att lägga märke till händelsen. Den skadade personen anmälde olyckan till gruppchefen, men upplevde inte att det togs på allvar. Nu är händelsen anmäld till Arbetsmiljöverket samt till Försäkringskassan som arbetsolycka.