Sanering före byggstart

Hässleholm Artikeln publicerades

Enligt uppgifter till media beror det nu på föroreningar i marken där 15-våningshuset ska byggas.

Ett par hundra kvadratmeter på Ringcentralens gamla tomt nära Grönängsplan måste saneras och nu kan det bli byggstart först sista veckan i januari.

Det är gamla fyllnadsmassor med asfalt och bränt tegel från 60-talet som påträffats och måste tas om hand. När miljökontoret godkänt åtgärderna inleds schaktning och pålning.

Då det är ett höghus måste det pålas ned i berget.