Satsning innebär fler Pågatågsstationer

Hässleholm

Den stora kollektivtrafiksatsningen Pågatåg Nordost kommer under 2013 innebära att fler nya Pågatågsstationer öppnar för tågtrafik i Hässleholms kommun.

Artikeln publicerades 7 januari 2013.

Vittsjö, Ballingslöv, Bjärnum och Hästveda är stationer där Pågatågstrafik enligt planerna påbörjas med start i december i år. Flera av stationerna har tidigare haft tågtrafik som lades ned under 1970- och 1980-talen. Sösdala fick tillbaka sin tågtrafik i maj 2011 och redan efter ett halvår överträffades Skånetrafikens prognos för antal resande per dag ganska rejält.

I och med den stora tågsatsningen kommer Hässleholms roll som järnvägsknutpunkt att förstärkas och möjligheterna att bo och arbeta/studera på olika orter i regionen kommer att underlättas. Tanken är att detta på sikt ska leda till en utveckling och vidgning av den potentiella bostads- och arbetsmarknaden.

Pågatåg Nordost är en samverkan mellan elva kommuner och näringslivet i tre regioner. Totalt ska 13 nya tågstationer byggas, för en kostnad på sammanlagt 563 miljoner kronor, och trafikeras i norra Skåne och södra Småland. Den sista stationen att öppna blir Tjörnarp i december 2014.