SD begärde proportionella val

Hässleholm Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna begärde som utlovat proportionella val när nämndsledamöterna skulle utses under kommunfullmäktige. Tilltaget ifrågasattes skarpt av de övriga partierna. "Det här är en parodi", sa Urban Widmark (M)

Röda salongen i kulturhuset hade inför onsdagskvällens kommunfullmäktige möblerats som en vallokal. Gröna valbås prydde scenen och valsedlar hade lagts fram. Det hjälpte inte att Folkpartiets gruppledare gick upp i talarstolen och vädjade och uttalade att "demokrati är värt mer än bråk på denna nivån". Sverigedemokraterna begärde, precis som de tidigare fört fram, att valen till nämnder och styrelser skulle göras enligt lagen om proportionellt valsätt.

Det vill säga att varje individ i fullmäktige lägger vars en röst på den person man anser ska få en plats i nämnden.

– Vi anser att ni agerat oetiskt och maktfullkomligt. Som en kraftfull markering begär vi proportionella val i samtliga nämnder, yrkandet gäller såväl ledamöter som ersättare undantaget kommunrevisionen, valnämnden och nämndemännen, sa gruppledare Patrik Jönsson (SD).

Bakgrunden är att Sverigedemokraterna vill ha en oppositionsrådspost på 40 procent då man numera är det tredje största partiet i Hässleholm. Detta har de dock nekats.

– Det skulle innebära att jag som kommunstyrelsens ordförande skulle hamna i minoritet på sammanträdena. Det är helt absurt, kommenterade Urban Widmark (M).

En annan orsak till SD:s tilltag är att de inte har fått gehör för sin vilja att inrätta ett tioprocentigt arvode för gruppledarna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nyttjandet av lagen om proportionellt valsätt fick de andra partierna att gå i taket eftersom de redan garanterat att posterna skulle fördelas utifrån partiernas storlek.

– Vi är motståndare till att använda proportionella val för att hämnas. Det ska användas på rätt sätt – som ett minoritetsskydd, och det behöver inte SD eftersom de fått allt de är berättigade till, sa oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

Urban Widmark fortsatte:

– Ni visar genom agerandet att ni är ett rent missnöjesparti. Och kom ihåg Patrik Jönsson – respekt är inget man får, utan något man gör sig förtjänt av.

Eftersom valförfarandet är tidskrävande hann fullmäktige bara genomföra valet av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen innan mötet ajournerades. Valet föll ut på samma sätt som valberedningen hade lagt fram i sitt förslag.

Extra sammanträde hålls den 27 december. Även den 29 december är avsatt om tiden inte skulle räcka till.

Varje möte kostar skattebetalarna 300 000 kronor extra. "Demokrati får kosta", har Patrik Jönsson sagt, men detta uppskattades inte av kommunalråd Lars-Göran Wiberg.

– Pengarna skulle ha kunnat användas till annat i kommunen, kanske till mjuk verksamhet. Då skulle 300 000 kronor ha räckt till en halvtidstjänst i omsorgen.

SD anser att fortsättningen är upp till de andra partierna.

– Om de går oss tillmötes drar vi tillbaka yrkandet om proportionella val i de andra nämnderna, sa Patrik Jönsson.

– Det är ju ren utpressning. Vi viker oss inte för utpressning, kommenterade Urban Widmark.