SD: ”Det räcker nu”

Hässleholm Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna röstade på måndagens kommunfullmäktigesammanträde nej till att Hässleholm ska ta emot ensamkommande barn enligt ett nytt avtal med Migrationsverket

– Vi vill inte ta emot dessa, vi har för hög invandring i Hässleholm och dessutom hög arbetslöshet i kommunen. Vi importerar arbetslöshet, säger Patrik Jönsson (SD), gruppledare Hässleholm.

Så ni vill inte ta emot några ensamkommande alls till Hässleholms kommun?

– Det räcker nu! Under överskådlig tid kan vi inte ta emot några ensamkommande, fortsätter Patrik Jönsson.

– Han lever inte i den värld som finns. Det är ett gemensamt ansvar för hela landets kommuner att ta emot ensamkommande, kommenterar Per-Åke Purk (V), gruppledare i Hässleholm, Patrik Jönssons inställning.

– Det Pilenprojekt vi har med ensamkommande i Hässleholm är mycket lyckat. De är mycket skötsamma och många av dem har kommit in i föreningslivet och utbildningssystemet på ett lyckosamt sätt, fortsätter Per-Åke Purk.

De nio sverigedemokraterna i kommunfullmäktige röstade nej till avtalet om ensamkommande, Folkets Väls två ledamöter och vilden Cecilia Tornerefelt lade ned sina röster. 49 ledamöter röstade ja.

Det blev också votering i frågan om att entlediga den moderate förtroendevalde kommunrevisor som fällts i domstol för bokföringsbrott, som skickades på återremiss under kommunfullmäktigemötet i mars efter livlig debatt. Denna gång ställde sig ett i stort sett enigt kommunfullmäktige, 49 jaröster mot tre nejröster, bakom att entlediga revisorn från hans uppdrag.