SD vill införa begränsningar för gode män

Hässleholm Artikeln publicerades

Med anledning av de många ensamkommande som kom till Sverige i samband med den så kallade flyktingkrisen fick en del gode män många uppdrag. Nu vill SD att Hässleholm anger hur många uppdrag en god man får ha.

De många ensamkommande har lett till att gode män får för många uppdrag, anser SD. Bilden är från en manifestation av ensamkommande på Medborgarplatsen i Stockholm förra året.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
De många ensamkommande har lett till att gode män får för många uppdrag, anser SD. Bilden är från en manifestation av ensamkommande på Medborgarplatsen i Stockholm förra året.

Sverigedemokraterna Patrik Jönsson och Ulf Berggren har i en motion yrkat på att det ska tas fram en maxgräns för antalet uppdrag en god man kan tilldelas.

Uppdraget som god man ställer stora krav på engagemang och tillgänglig tid, skriver de båda sverigedemokraterna. ”Det är svårt att se hur dessa krav kan uppfyllas då en och samma person kan ha uppemot tio eller fler olika uppdrag.”

De yrkar också på att det ska tas fram en ny utbildning för gode män. Motionen remitterades till överförmyndaren som anger att det redan finns en riktlinje i Hässleholms kommun som säger att omkring tio uppdrag maximalt per god man anses lämpligt.

Det görs även en bedömning utifrån vilken typ av uppdrag det gäller och gode mannens förutsättningar, innan ett nytt uppdrag tilldelas.

Överförmyndaren anger också att det finns olika utbildningar beroende på vilket uppdrag man har som god man och att dessa utvärderas löpande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog därför, i samband med onsdagens sammanträde, att motionen avslås.

Ulf Erlandsson (SD) yrkade på bifall till motionen och Lars Johnsson (M) yrkade på att motionen ska anses besvarad. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.