Skåne-Småland tur och retur

Hässleholm
Foto:
Foto:
Foto:

På fredagen var det dags för de första spadtagen på de nygamla stationerna längs Markarydsbanan, Bjärnum, Vittsjö och Markaryd, som åter tas i drift för persontrafik i december månad. För att fira detta hade Trafikverket organiserat en tågresa för offentliga dignitärer med stopp på dessa stationer, med tillhörande ceremonier.

Artikeln publicerades 9 mars 2013.

Färden längs banan Hässleholm-Markaryd tur och retur var med tre sammankopplade veteranrälsbussar av modell Y6, Y7 och Y8 från Kristianstads järnvägsmuseum. De tre modellerna är i princip samma, det är bara inredningen som skiljer sig åt.

-De här tågen togs ur drift på 1980-talet, men kör fortfarande mellan Åhus och Kristianstad på somrarna. De är gammaldags, man får jobba lite mer med manuella växlar, säger Jörgen Ekelund, lokförare, strax före avfärd från Hässleholm.

Med på tåget fanns bland annat representanter från statliga Trafikverket, Region Skåne, Regionförbundet södra Småland, Hässleholms kommun och Markaryds kommun. Den nya järnvägslinjen kommer att förbinda Skåne med Småland och skapa nya möjligheter för arbete, studier och boende.

En ganska stor folkmassa hade samlats på första stoppet, Bjärnums station, för att ta emot tågdelegationen, lyssna på tal och beskåda första spadtaget.

-Detta är oerhört viktigt för Hässleholms kommun och Bjärnum. Genom ett gemensamt arbete mellan stat, regioner och kommuner kommer det att bli enklare att bo och verka i Bjärnum, säger Lars-Göran Wiberg (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Hässleholm.

-Kollektivtrafiken binder samman människor, det här blir ett väldigt lyft. Detta är en viktig satsning för hela Skåne, säger Mats Persson (FP), skånskt regionråd med ansvar för kollektivtrafiken.

Fjorton förskoleelever från avdelningen Snigeln, "framtidens resenärer" som Jens Möller, biträdande regionchef för Trafikverket kallade dem, tog sedan ett gemensamt första spadtag.

På nästa stopp, Vittsjö, var det inte lika många människor som mött upp. Tretton förskoleelever från avdelningen Stjärnan tog här det gemensamma första spadtaget.

Markaryd var sista stoppet och kanske som en slags markering av en mer valfrihetsbetonad barnomsorg i Småland var det en blandad skara – från dagisavdelningen violen men också barn som gick hos dagmammor – som tog de första spadtagen.

-Vi har stor inpendling, därför är det viktigt med bra kommunikationer så att vi skapar en större arbetsmarknadsregion. Jag ser gärna en fortsättning, att tågen så småningom fortsätter västerut till Halland, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd.

Fredagens politiker- och tjänstemannaresa på Markarydsbanan blir inom något år pendlarnas vardag, men med moderna lila pågatåg. Och Hässleholm vidareutvecklas till ett järnvägsnav i ännu större utsträckning än i dag.