Skydd för vattentäkt stoppar schaktning och byte av värmepump

Hässleholm Artikeln publicerades

HÄSSLEHOLM. Skyddet för vattentäkten är viktigare. Miljönämnden i Hässleholm stoppar därför schaktningar vid riksväg 23 i Röinge, och att ersätta en gammal värmepump med grundvattenutvinning mot en ny i Ignaberga.

– En ytvärmeanläggning kan man installera men inte använda sig av grundvatten som ska återföras, kommenterar miljönämndsordförande Agne Nilsson (C). Värmepumpen installerades på 80-talet innan anmälningsplikt infördes och vattenskyddsområdet blev fastställt långt senare.

När det gäller trafikverkets arbeten handlar det om schaktningar i den yttre skyddszonen för vattenskyddsområdet. Det skulle då leda till att vatten från ett fördröjningsmagasin skulle hamna i kommunens utjämningsmagasin som ligger i ett område med genomsläppliga jordlager.

Det bedömer miljökontoret är riskabelt för kommunens vattentäkt då det kan finnas föroreningar från trafiken.