Skytteklubb får skjuta vidare

Hässleholm Artikeln publicerades

Frågan om skyttebanorna i Hässleholm har tagit ännu en vändning – i riktning tillbaka mot ruta ett. Skånska Svartkrutsklubben behöver inte sluta skjuta i dag och de får fortsätta skjuta tills en ny anläggning har byggts.

Från början skulle skjutbanan i Röinge som ha stängts på torsdagen. Länsstyrelsen upphävde dock kommunens beslut – och miljönämnden har nu fattat ytterligare ett beslut.

Förslaget som nämnden skulle ta ställning till var att skyttet skulle få fortgå till den 31 december.

– Men jag är alldeles övertygad om att den nya banan inte blir klar i tid samtidigt som jag inte vill riskera att vi skulle sätta oss i samma sits igen, säger ordförande Rolf Tronäss (M).

– Jag är förvånad att tjänstemän och opposition försökte göra om samma misstag.

Beslutet landade i stället i att ett begränsat skytte skatillåtas tills den nya gemensamma skytteanläggningen för föreningarna står färdig.

Någon 300 metersbana, som skytteklubben önskat, är det dock inte tal om på grund av för höga bullervärden. I stället är tre banor på 100, 50 respektive 25 meter planerade.

– Vill man bygga så kan man sätta igång när som helst, säger mijöchef Sven-Inge Svensson.

Kommunens exploateringsavdelening har avsatt fem miljoner kronor för omlokaliseringen. Men markarbetena lär inte börja på en gång.

– Lars-Göran Wiberg (C) har sagt att han vill undersöka om det går att bygga en 200 metersbana, så det ska utredas också, säger Tronäss.