Slut på samarbete efter tal

Hässleholm Artikeln publicerades

Svenska kyrkan avbryter samarbetet med Ljungdalaskolan. Detta sedan personalen i kyrkan känt sig kränkt av rektorns tal under avslutningen i julas.

– Hon berättade om asatro och om midvinterblot, säger kyrkoherde Bo Johansson.

Efter skolavslutningen i Ljungdalakyrkan strax före jul har tjänstgörande personal i kyrkan anmält det som inträffade som ett arbetsmiljöproblem för sin arbetsgivare. Anledningen till reaktionen uppges vara bemötandet och agerandet från Ljungdalaskolans rektor.

– Rektorn har använt Skolverkets direktiv på ett sätt som gjorde det omöjligt för kyrkan att vara kyrka, säger Bo Johansson, kyrkoherde i Hässleholms församling.

I en skarp skrivelse till rektorn står det: ”Dessutom har du självsvådligt utnyttjat möjligheten att som gäst på kyrkans arena inför elever, lärare och föräldrar polemisera mot det som är kyrkans tro.”

– Jag har fått berättat för mig att hon börjat prata om att i kyrkan firar man jul på grund av Jesus födelse. Men att i andra religioner tror man inte på Jesus som Guds son.

Berättade om offerfest

I stället berättade hon om asatron och om midvinterblot, som var en offerfest till gudarnas väl inom fornnordisk religion.

– Hennes inställning måste ha varit att det var helt otänkbart att berätta om kyrkans tro, men att berätta om Oden och Tor och midvinterblot var helt okej. Att göra det då och där upplevdes som oerhört provocerande, säger Bo Johansson.

Dessutom menar kyrkan att uppläsning ur jul­evangeliet förbjöds liksom att sjunga julpsalmen ”Nu tändas tusen juleljus”.

– Är det jul vill vi sjunga julpsalmer, säger Bo Johansson.

Av vad som uppges som arbetsmiljöskäl har han befriat sina medarbetare från fortsatt samarbete med skolan.

– Det här är ingen personlig vendetta. Vi får försöka prata oss samman och hitta en form som alla kan känna sig bekväma i. Jag har hört både från föräldrar och lärare att de är oerhört ledsna för konflikten.

Bo Johansson säger att kyrkan har respekt för skollagen och reglerna om att det inte får förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse.

– Vi har olika syn på hur man kan samarbeta inom ramen för regelverket. Det är bra att problematiken blir transparent och skolministern har ju lyft frågan och sagt att man behöver se över lagstiftningen. Jag avundas inte rektorernas balansgång.

Förstår inte problemet

Rektorn Anna Güettler säger sig ha svårt att förstå vari problemet ligger.

– Det behövs en dialog om hur samarbetet mellan skola och kyrka ska se ut. Vi har en skollag att förhålla oss till. Samtidigt är det ett starkt önskemål från många föräldrar och pedagoger att ha skolavslutningen i kyrkan. Det ställer krav på vad den kan innehålla och inte.

Hon berättar att barnen sjöng sånger och framförde julevangeliet. ”Nu tändas tusen juleljus” valdes bort.

– ”Det strålar en stjärna” är mer neutral i sitt innehåll och därför valde jag den som gemensam sång i stället.

Vad gäller hennes avslutningstal säger hon att kyrkoherden inte hörde detta, utan har fått det återberättat för sig.

– Syftet var att tala om förändringen i Sverige. Sverige har inte alltid varit kristet, traditionen förändras och det gamla lever i det nya, säger hon.

– I min personliga värld är jag uppväxt i ett ateistiskt hem och har fått en humanistisk uppfostran som vilar på kristen etik. Det handlar om kärlek mellan människor och konsten att förlåta. Jag tycker att jag vävde in kristendomen och beklagar om det upplevdes som kränkande. Min avsikt var att göra det möjligt för alla elever att delta i avslutningen i kyrkan, säger Anna Güettler.