Stopp för Pågatåg försenas

Hässleholm

Redan innan Pågatåget kommit till Sösdala börjar förseningarna.

Artikeln publicerades 1 september 2010.

De planerade Pågatågsstoppen i Sösdala är framflyttade. Nu är de senaste prognoserna från Banverket att trafiken kan komma igång först mitten av april, inte 1 februari som det tidigare varit sagt.

Arbetet med viadukten för gång- och cykelförbindelsen mellan de båda sidorna blir klar till 1 oktober. Enligt Banverket har man redan forcerat fram byggstarten av perrongerna, men den kan ske först den 1 mars och byggtiden är cirka sex veckor.

Det vill säga om vintern blir mild, för tjäle och mycket snö kan leda till ytterligare förseningar.

Trots att Sösdala ännu inte är redo för tågstopp finns uppehållet med i tidtabellerna vid skiftet den 12 december.

– Vår målsättning och ambition är att komma igång med tågstoppet så fort det någonsin går.

Det säger Skånetrafikens Anders Jönsson, planeringsansvarig för Pågatågstrafiken.

– Men det är vanskligt att bygga vintertid. Vädret är en okänd faktor så vi får ha med en brasklapp att tidtabellen gäller först när stationen är helt klar, fortsätter han.