Svagt intresse för biogas i privatbilar

Hässleholm Artikeln publicerades

Tankningen av biogas i Hässleholm har under de senaste två åren mer än fördubblats. Men privatmarknaden står bara för en liten del.

Under en knapp halvtimme vid biogasstationen i Hässleholm dyker inte en enda bilist upp som ska tanka biogas. Betydligt fler stannar för att fylla på luft i sina däck. Bilden är talande för marknaden. Biogasbilar är inte det första valet när privatpersoner ska köpa bil.

– Tjänstebilar och kommun är en viktig part att utveckla den lokala marknaden. Den privata är nästan obefintlig, konstaterar Lars Andén, sälj- och etableringsansvarig för fordonsgas på Eon Gas.

När biogasstationen sattes upp i Hässleholm hade Eon som mål att sälja gas motsvarande 25 000 liter per månad. För två år sedan beklagade informationschefen att gasbilarna i Hässleholm inte var fler.

Nu är försäljningen i stort sett uppe i den beräknade nivån efter en kraftig ökning de senaste två åren. I år beräknas närmare 300 000 liter ha tankats vid årets slut jämfört med 115 000 liter år 2009. Till det kommer bussdepån som står för ungefär samma volym.

Vad är det som gör att privatpersoner generellt inte väljer biogas?

– Det finns inga tydliga incitament för nybilsförsäljning till privatpersoner mer än att det är det bästa miljöbränslet, säger Lars Andén.

Liten begagnatmarknad

Han berättar att begagnatmarknaden är begränsat då det totala antalet gasfordon är omkring 40 000.

– Tjänstebilar har ett reducerat förmånsvärde, medan det för privatpersoner inte finns några riktiga drivkrafter, inte ens miljöbilsreduktionen på 10 000 kronor. Det är inte tillräckligt tror vi.

Eon har 35 biogasstationer i landet, varav omkring hälften finns i Skåne. På många av mackarna ser det ut som i Hässleholm.

– Volymmässigt är det en fantastisk utveckling. Men det är ganska svårt att få lönsamhet, det är ingen hemlighet.

Dyrare teknik

Föreningen Gröna bilister påpekar att 60 procent av alla nya bilar köps av företag och kommuner. Gasfordonens teknik gör att bilarna blir dyrare.

– Efter tre år kommer de ut på begagnatmarknaden. Då kommer vi få se en skjuts även för privatpersoner och det börjar komma redan nu, säger föreningens ordförande Jacob Lagercrantz.

Han tycker att utvecklingen borde ha gått snabbare.

– Det har funnits en flaskhals i att det inte funnits tillräckligt många bra gasbilar. Nu är nästa flaskhals att producera mer biogas.

Han tror att mycket handlar om att kommunicera hur mycket det kostar att äga en bil under ett år.

– Det kostar omkring 50 000 kronor inräknat värdeminskning och avgifter enligt Konsumentverket. Gas är 20–30 procent billigare.