Tandläkare missade 17 hål

Hässleholm Artikeln publicerades

När en kvinna från Hässleholm bytte tandläkare upptäckte den nya tandläkaren något som hennes tidigare hade missat - nämligen ett flertal hål. Nu anmäls tandläkaren till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Hela 17 hål i tänderna upptäcktes, enligt kvinnans anmälan till IVO. Av anmälan framgår det att kvinnan är missnöjd med omhändertagandet av tandläkaren som hon gick till mellan april 2013 och augusti 2017. Hon anser att läkaren har missat att behandla ett flertal kariesangrepp.

IVO kritiserar nu tandläkaren och bedömer att patientens kariessituation inte var under kontroll. Behövlig fyllningsterapi, patientinformation och extra förebyggande åtgärder har inte utförts av tandläkaren.

Tandläkaren i fråga menar att den kvinnliga patienten har lämnat återbud till flera behandlingstillfällen på grund av tandvårdsrädsla, vilket har resulterat i att planerade behandlingar inte har kunnat utföras.

Tandläkarens förklaring påverkar dock inte IVO:s beslut som bedömer att den utförda vården inte är förenlig med sakkunnig och omsorgsfull vård.

Beslutet går inte att överklaga.