Tävling ska ge nytt centrum

Hässleholm
Foto:

Det är 20 år sedan sist. Men nu är det åter dags att göra om det som beskrivs som ”Hässleholms stads mest betydelsefulla platser”. Det blir en ny gågata och mer plats för folkliv.

Artikeln publicerades 1 juli 2011.

Hur det nya centrum ska se ut kommer att avgöras i en arkitekttävling som kommer att kosta uppemot 900 000 kronor.

– Det känns som att vi gör det ordentligt. Nu tar vi in flera åsikter och perspektiv redan från början i stället för att det blir fel senare och vi får lägga ut i efterhand. Vi satsar på kvalitet, säger projektledare Bjarne Öhrling som tillsammans med samhällsplanerare Christina Zoric Persson och utvecklingsgruppen varit med och tagit fram planerna på förnyelsen.

Estetiskt tilltalande

Även om de exakta form­erna för ombyggnaden ännu inte finns står det klart att det är en ordentlig förändring som väntar.

Stortorget kommer att göras om och torgmarknaden ska få en mer ”estetiskt tilltalande” formering.

Första avenyn rustas upp och den nedre delen görs om till gågata och integreras med torget. Samtidigt blir det en upprustning av Frykholmsgatans gågata och en vändzon för av- och påstigning där den korsar Första avenyn.

–  Ett av huvudmålen är att ha en miljö som lockar fler besökare till stads­kärnan och handeln. Det är sådana saker som får folk att vilja bosätta sig här, det handlar om att göra Hässle­holm attraktivt, säger Christina Zoric Persson som räknar med att antalet människor i centrum ska öka med 50 procent efter omgörningen.

Mellan tre och fem av de arkitektfirmor som an­söker får vara med i tävlingen. Samtliga utvalda får betalt för att arbeta fram sina förslag.

Bilar ut och barn in

Från kommunens sida finns önskemål om en arkitektur som ger tillgänglighet (för rullstolar, barn­vagnar med mera) till butiker, bra platser för kaféernas uteserveringar, permanenta scener för musikevenemang, stämningsfull ljusdesign till mörka kvällar, lekfulla miljöer för barn och en allmänt kreativ och trivsam miljö.

– Det viktigaste är att det blir en plats för människor, säger Christina Zoric Persson och Bjarne Öhrling ­fyller i:

– Kort och gott: bilar ut och barn in.

För tre år sedan var antal­et tågresor till och från Hässleholm 3 000 stycken under en vardag. Fram till 2020 räknar man med att resenärerna i Hässleholm ökar så pass att den siffran blir 20 000.

– Det är en förändring som både ger möjligheter och tvång till att göra förändringar, säger Christina Zoric Persson.

Klart om nio år

Utanför arkitekttävlingen kommer även Nytorget och järnvägsstationen att göras om. När fler pågatåg börjar trafikera Hässleholm dras en del regionbussar in och lämnar plats för stadsbuss­arna i den befintliga bussterminalen.

Arbetet beräknas vara helt klart om nio år med första spadtaget under 2013. Men tanken är att viktiga delar av ombyggnad­en ska stå klara till 2014 då champagnen korkas upp för att fira Hässleholms hundrade födelsedag.