Trafikverket arbetar med att säkra vattentäkt

Hässleholm Artikeln publicerades

För att minimera risken för utsläpp som kan äventyra Ignaberga vattentäkt sätts räcken upp och magasin ska ta hand om vägvattnet. Arbetet pågår vid Röinge på väg 23, även väg 21 kommer att beröras.

Vägarna är hårt trafikerade, ofta passerar transporter med farligt gods. I händelse av trafikolyckor eller utsläpp ska åtgärder på en 600 meter lång vägsträcka säkra grundvattentäkten i Ignaberga.

I förra veckan inledde Trafikverkets entreprenör Svevia arbetet båda sidor om vägen.

Varför gör ni det här?

– Det är åtgärder utmed vägen i form av räcken och kantsten byts ut. Vägvattnet ska ledas via ledningar till magasin och därifrån ut i befintligt dike, förklarar projektledare Kristofer Söderberg.

– Här är riskerna stora vid en olycka. Dels handlar det om att hålla trafikanterna uppe på vägen, räcken ska hindra dem från att köra av vägen, dels tas eventuella läckor om hand.

I händelse av ett utsläpp med föroreningar kan det utgående vattnet, om en sanering behövs, stoppas vid magasinen.

Arbetet ska vara klart i november. Efter nyår ska motsvarande arbete göras längs med 650 meter av väg 21, totalt 1,5 kilometer, strax norr om trafikplats Ignaberga.

– Det arbetet kommer att ta åtta veckor. Vi ska korta byggtiden så mycket som möjligt och stänger av vägen helt och leder om trafiken, förklarar Kristofer Söderberg.

De två etapperna kostar 12,5 miljoner kronor.

Ytterligare en etapp ingår, 400 meter längs med väg 2010 mellan Lommarp och Vinslöv. Men den delen är inte upphandlad ännu.