Transportledet har ett välfyllt schema

Hässleholm Artikeln publicerades

För ett och ett halvt år sedan minskades personalstyrkan på Transportledets huvudkontor kraftigt. Nu ser företaget ljust på framtiden. "Centraliseringen gör att transportbehovet kommer att öka", säger vd Roy Svensson.

Efterfrågan på åkeritjänster har avtagit något, men en stor andel företagare i branschen har ändå upplevt en ökad efterfrågan det senaste kvartalet, enligt Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning.

Transportledet, som är ett av Sveriges största privatägda åkerier, upplever sig ha ett välfyllt schema. Från Skåne och norröver är det bra volymer. Men från Stockholm och neråt blir det mindre volymer i veckosluten.

- Det är obalans i trafiken. Uppgången som man trodde skulle komma framåt vårkanten har dött av. Jag tror att det beror på osäkerhet i konjunkturen, ränteläget och allt i vår omvärld, säger Roy Svensson, som är vd på företaget med huvudkontor i Hässleholm.

I juni 2009 meddelade DHL att deras terminal i Hässleholm med 50 anställda skulle läggas ned. Slaget blev hårt även för Transportledet – grannen tvärs över gatan – vars verksamhet är hårt knuten till DHL.

Dagen därpå lades ett varsel på 78 tjänster av ett 80-tal i Hässleholm. Några månader senare tvingades 19 personer gå. Fordonsflottan halverades och 30 personer fick jobb på något av kontoren i Malmö, Helsingborg, Växjö och Halmstad.

- Det har varit kostsamt för både företaget och enskilda individer. Men det börjar sätta sig nu och folk hittar sina roller.

En del kunder i nordöstra Skåne har under tiden gått förlorade.

- Jag tror att när DHL lade ner sitt platskontor så blir man inte synlig på samma sätt. 30 bilar som gick ut härifrån har fördelats till Malmö, Helsingborg, Växjö och Halmstad.

Förarna kör sedan därifrån till Hässleholm med lasten, mestadels styckegods, som sedan går via mindre bilar ut till kunden.

- Det blir långa arbetspass för den anställde. Deras arbetsplats har ju flyttats från Hässleholm.

Roy Svensson beskriver åkeriverksamheten som en bransch med små marginaler, men tror ändå på en ljus framtid.

- Transportbehovet kommer att öka, centraliseringen gör att det blir fler transporter. Men miljöpåverkan, lagar och regler gör att det kräver struktur och ordning och reda.

Ökade miljökrav gör att investeringar i nya bilar behöver göras.

- Vi har tittat på gasbilar. Kunden kräver det och då gäller det att hänga med. Tyvärr är inte tekniken riktigt där och tankställena behöver bli fler. Det här är något som diskuteras mycket i branschen – är den fria konkurrensen värd så mycket att man kan sätta miljön på spel?

Transportledet hade enligt bokslutet 2010 drygt 300 anställda. På huvudkontoret i Hässleholm arbetar i dag omkring 40 personer. Men DHL:s lokal tvärs över gatan står fortfarande tom.

- Vi saknar närheten. Man pratar lite grann om att gå tillbaka till att finnas på plats på orten, att gå tillbaka till det gamla. Nu kommer vi längre från kunden. Vi ska försöka öka verksamheten och behålla den park vi har kvar.

I våras tog Transportledet över delar av det konkursdrabbade företaget Sigurdssons Logistik AB med 38 anställda.