Två nya utbildningar beviljade statsbidrag

Hässleholm Artikeln publicerades

Yrkeshögskolan syd i Hässleholm har beviljats två nya utbildningar. Båda är inom området samhällsbyggnad och byggteknik.

Under hösten 2010 har det pågått en ansökningsomgång för utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning enligt reglerna för Yrkeshögskolan.

885 ansökningar kom in till myndigheten och arbetet med att bedöma dem har pågått sedan i september.

Nu har 235 nya utbildningar har beviljats statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start under hösten 2011.

– Konkurrens om att få starta nya yrkeshögskoleutbildningar är större än någonsin och andelen utbildningar med välmotiverade arbetsmarknadsbehov är långt fler än myndigheten har möjlighet och resurser att bevilja, säger generaldirektör Pia Enochsson på myndighetens hemsida.

Ämnena ekonomi, administration och försäljning har fått flest platser. En stor del av utbildningarna är nya eller kraftigt förändrade från tidigare år.

I Hässleholm ska två nya utbildningar startas, nämligen "arbetsledare anläggning" samt "produktionsledare husbyggnad".

Industriellt Utvecklingscentrum i Olofström AB är samordnare, men utbildningarna sker på Norra station.

Ytterligare tre ansökningar hade skickats in, men varken inriktning mot apotekstekniker, tandsköterskor eller entreprenör/el med allmän behörighet beviljades.

Den sistnämnda finns i dag och utbildningsledare Bo Persson hoppas att den ska kunna starta igen till 2012.

– Vi hade hoppats att vi skulle få allihopa, men det är besvärligt att ta sig igenom nålsögat, säger han.