Utformningen av tågstation utreds

Hässleholm

Artikeln publicerades 18 oktober 2010.ººSom ett led i förbättra regionaltågtrafiken i nordöstra Skåne och södra Småland håller Trafikverket bland annat på att utreda utformningen av en Pågatågsstation i Hästveda.

Ombyggnaden omfattar bland annat nya plattformar vid det gamla stationshuset samt en ny gång- och cykeltunnel.

På onsdagskvällen den 27 oktober hålls samrådsmöte på Hantverksgården i Hästveda. Vid mötet medverkar Trafikverket, Skånetrafiken och Hässleholms kommun. Representanter från Trafikverket kommer även att finnas på plats med öppet hus under eftermiddagen.