Utökat skydd för Mölleröd

Hässleholm Artikeln publicerades

HÄSSLEHOLM. Regeringen har fastställt skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Mölleröds kungsgård utanför Hässleholm. Dessutom utökades byggnadsminnet till att nu även omfatta huvudbyggnaden. Skyddsföreskrifterna innebär bland annat att byggnaderna inte får rivas, flyttas eller byggas om. Till respektive byggnadsminne finns också ett skyddsområde som ska underhållas så att den kulturhistoriska miljön inte förvanskas. Ekonomibyggnaderna på Mölleröds kungsgård har varit byggnadsminnesförklarade sedan 1935. Det nya beslutet betyder att även huvudbyggnaden ska skyddas. Mölleröds slott brändes av snapphanarna 1678. Idag finns bara en loge kvar sedan 1600-talet, medan nuvarande huvudbyggnad uppfördes efter A P Bomans normalritning för ryttmästarboställen 1810. Jan-Tuve Truedsson