Vattenbolaget vill förbjuda vägsaltning

Hässleholm Artikeln publicerades

Vart tar vägsaltet vägen? Det undrar Hässleholms vatten med anledning av att Trafikverket söker tillstånd för att få använda 125 ton salt för halkbekämpning inom vattenskyddsområden i Ignaberga och Västra Torup. ”Staten måste också ta sitt ansvar”, säger bolagets vd Henrik Brink.

Områdena längs riskväg 21 är klassade som vattenskyddsområden sedan 2006.

I tillståndsansökan för årets halkbekämpning vill Trafikverket få lov att lägga ut 124,3 ton salt i sträckan vid Ignaberga och tre ton vid Västra Torup.

Risk för förorening

Det kommunala bolaget Hässleholms vatten menar att saltning inom vattenskyddsområde borde vara förbjudet, med hänvisning till risken för förorening.

– Lantbrukare har rest-riktioner i sin markanvändning inom detta område och det är delvis därför vi vill ha kommunalt avlopp här, vilket gör att fastighetsägare drabbas av kostnader. Då måste också staten ta sitt ansvar. Att år efter år begära dispens för att salta istället för att vidta skyddsåtgärder är inte rätt, säger bolagets vd Henrik Brink.

Han menar att det finns en lösning som innebär att dikena tätas. Detta gör att saltet inte kan finna vägar ned i vattentäkten. Bolaget undrar vart allt salt tar vägen. Gränsvärdet för klorid i dricksvatten är 100 gram per kubikmeter.

– Saltet är inte det värsta, även om det finns en gräns. Vi ser att det kommer ned små halter salt i dricksvattnet, men då kanske andra icke mätbara föroreningar också tar sig ner, säger Henrik Brink.

Risk på sikt

Miljökontoret på Hässleholms kommun håller med Hässleholms vatten i deras farhågor. På sikt finns en risk för förhöjda halter i grundvattnet.

– Sedan flera år har vi krävt täta diken av Trafikverket. Vi kommer att ge dem tillstånd att salta denna vinter också. Vi måste skydda dricksvattnet, men vi kan inte förbjuda dem att sprida salt på vissa sträckor för finns det risk för olyckor, det är en avvägning, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Trafikverket har fått möjlighet att kommentera synpunkterna, men har inte svarat.

Följer upp påverkan

På myndighetens hemsida kan man läsa att ett samarbete med Sveriges geologiska undersökningar inletts för att följa upp vattentäkters påverkan av vägsalt.

”Långtidseffekterna av vägsaltets inverkan på vattentäkter är relativt dåligt kända och därför pågår forskning om detta”, skriver verket.