Vite för överviktig hund

Hässleholm Artikeln publicerades

Ägaren till en kraftigt överviktig hund hotas med vite om hunden inte rastas som den ska, får rätt foder och veterinärkontrolleras var sjätte vecka tills den får normal vikt. Det har djurskydds- och veterinärenheten beslutat.

Ägaren, som bor i en ort utanför Hässleholm, fick besök av en djurskyddsinspektör från länsstyrelsen i somras. Då vägde hunden 40 kilo när den bör väga högst 34 kilo. Hunden hade svårt att gå, den haltade på alla fyra benen och var stel i kroppen.

Eftersom ägaren inte har möjlighet att själv gå ut med hunden är det en person som hjälper till med det. Hunden var hos veterinär då övervikt konstaterades och annat foder köptes in. Men det har inte hjälpt eftersom ägaren fortfarande ger hunden mat från den egna tallriken. Vid ett uppföljande besök i september var situationen lika illa. Därför har nu djurskydds- och veterinärenheten beslutat att hunden måste rastas mer, endast ges anpassat foder och att vikt och hälsotillstånd kontrolleras minst var sjätte vecka av veterinär tills dess att hunden uppnått normal vikt för sin ras. Om inte föreläggandet följs hotas ägaren med vite på 1 000 kronor, det vill säga totalt 3 000 kronor, om de inte följs. Om ingen bättring sker kan länsstyrelsen omhänderta hunden och även överväga djurförbud.

Ägaren har tre veckor på sig att överklaga beslutet.