Hästveda

Bygglov för gångbron

Hästveda

Gångbron vid den nya Pågatågstationen i Hästveda kan nu komma igång. Detta sedan byggnadsnämnden gett klartecken till två av de tre tornen som ska bära upp gångbron över spåren.

Artikeln publicerades 29 december 2011.

– Det tredje tornet, det östra, kommer att tas på delegation sedan grannarna yttrat sig. Det hamnar över en fastighetsgräns. Även om det är kommunens mark säger regelverket att grannar ska underrättas och ha möjlighet att yttra sig, kommenterar nämndsordförande Peter Groth.

Arbetena brådskar då gångbron ska sättas på plats under våren, i samband med att Banverket stänger stambanan för andra arbeten. Tornen kan däremot byggas utan att tågtrafiken stoppas.