Hästveda

Nytt hopp för Berget

Hästveda Artikeln publicerades

Försvarsminister Sten Tolgfors har gett order till militären att revidera sina planer för stridsledning och övervakning. Det ger hopp till dödsdömda stridsledningscentralen Berget i Hästveda.

– Det är ju positivt och gör att det ser hoppingivande ut. Men man är ju rätt luttrad – det har varit mycket fram och tillbaka mellan politiker och försvarsledningen, säger Susanne Knese, officer på luftbevakningen i Berget.

Den 7 maj gavs nådastöten till luftförsvarsanläggningen i Hästveda. Berget ska stängas 2014, framförde cheferna på försvarsledningen i Stockholm. "Med dagens möte och information står det nu helt klart att avvecklingen kommer att verkställas", sa ställföreträdande kompanichef Magnus Brundin då.

På onsdagen tog det hela en ny vändning genom försvarsminister Sven Tolgfors. I regeringens uppdrag till överbefälhavaren, ÖB, står det att myndigheten "ska avvakta med genomförandet av beslut och verksamhet som medför större förändringar inom området" och att militären måste upprätthålla "tillräcklig fortifikatorisk skyddsnivå."

För Susanne Knese, som har arbetat i Hästveda sedan 2007 och inom försvaret sedan 1983, tänds en strimma hopp. För precis som många andra på försvarsanläggningen är hon inte beredd att flytta om det blir en gemensam ledningscentral i Mälardalen.

– Det är frågan om framtiden för vår del i försvaret, men samtidigt tolkar politiker och försvarsmaktsledningen det lite olika, säger hon.

Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman säger till TT att regeringen är på väg att lägga om kursen för ÖB.

– Detta ser jag som en snabbt stegrande skepsis. Det är en ny ton från regeringen mot de här planerna. Och även om det inte skrivs rakt ut så handlar ju detta om Hästveda.

På Försvarsmakten anser man inte att det nya uppdraget behöver ändra planerna. Det säger presschefen Roger Magnergård till TT.

– I budgetunderlaget, som vi presenterat, har vi sagt att vi vill lägga ned Hästveda 2014. Det regeringen säger i dag innebär ingen förändring i den inriktningen. Men vi måste analysera vad det innebär om det kommer andra signaler, men tills vidare gäller fastlagda planer.

Senast den 15 november ska försvarets reviderade planer läggas fram för regeringen.