Hästveda

Skånetrafiken tveksam till mellanplattform

Hästveda

Skånetrafiken är tveksam till en mellanplattform med hiss vid den nya Pågatågsstationen i Hästveda.

Artikeln publicerades 22 mars 2011.

Idag finns två spår på södra stambanan och ytterligare ett 650 meter långt förbigångsspår, som används av godståg när de ska släppa förbi persontåg. Trafikverket föreslår i sin förstudie att en perrong för norrgående tåg placeras mellan huvudspåret och förbigångsspåret mitt inne i centrala Hästveda eller att man lägger stationen lite mindre centralt söder om Bygatan och Köpmangatan.

Skånetrafikens planeringschef Andreas Ekberg anser att en mellanplattform blir dyr. Bygger man en sådan överskrids budgeten på 48 miljoner kronor med 25 miljoner.

Dessutom förutsätter Trafikverket att det blir hiss till mellanplattformen. Det anser Skånetrafiken inte är någon bra lösning, eftersom många kommer att bli lidande om hissarna inte fungerar. Andreas Ekberg föreslår istället att en rak ramp upp till plattformen som kan ersätta eller komplettera en hiss.

När det gäller den framtida Pågatågsstationen i Bjärnum är Skånetrafiken nöjd med att Trafikverket klarar ombyggnaden inom budgetens 75 miljoner. Skånetrafiken förespråkar det alternativ där båda plattformarna har direkt koppling till plattformsövergången.