Högskolan

”Musik kan öppna kanaler”

Högskolan Artikeln publicerades

Anders-Petter Andersson är högskoleläraren och nyblivne doktorn som kan se en framtid där de mest högteknologiska hjälpmedlen utvecklas i Kristianstad. Att högskolan är liten ser han enbart som positivt, det är attityden som räknas.

– Musik är en av de saker som påverkar människor mest, vare sig man vill det eller ej.

Orden kommer från Anders-Petter Andersson, lärare på Interaktiv ljud- designprogrammet på Högskolan Kristianstad. Han berättar om ett projekt där studenter från programmet samarbetade med Minnesmottagningen på Hässleholms sjukhus.

– Genom att spela musik människor känner igen, kan man nå fram till dem. Få dem att ”väckas till liv” och motivera dem att ta social kontakt. Det är något man måsta forska på, hur man ska bryta passiviteten och isolationen. Lyckas vi med det stärker vi också människors hälsa, säger Anders-Petter Andersson.

  – Det har visat sig att musik kan öppna kanaler mellan höger och vänster hjärnhalva och på så vis kan få människor med demens att känna igen mer, komma ihåg mer.

  Blir allt äldre

  Anders-Petter Andersson var med och startade programmet i interaktiv ljuddesign för sju år sedan. Det är ett unikt program med bred inriktning. Studenterna lär sig bland annat programmering och interaktionsdesign. Musik är såklart en viktig del av utbildningen. De lär sig skapa och använda musik för att motivera människor att interagera på olika sätt.

  – Det blir en hel del kommersiella projekt, men jag tycker att det är viktigt att jobba mot den offentliga sektorn också, som vi gör på sjukhuset i Hässleholm. Titta på ålderspyramiden, vi blir äldre och äldre. Då är det viktigt att studenterna lär sig en annan åldersgrupp än den egna: ”unga män mellan 20–25 år”.

  Interaktivt hjälpmedel

  Men det är inte bara äldre som Anders-Petter Andersson jobbar i projekt kring. Han är engagerad i forskningsprojektet Rhyme.no i Norge, där man jobbar mot funktionshindrade barn och ungdomar. Med en smartphone som bas, bygger man sedan ett ”skal”, som kan se ut lite hur som helst. Det viktiga är att det är ett mjukt skal, man kan likna det vid en stor kudde eller mjukleksak. Telefonen och skalet blir sedan ett interaktivt och musikaliskt hjälpmedel den funktionshindrade kan röra sig i och spela på.

  – Det är ett projekt för att öka hälsan och livskvaliteten hos familjer med barn med omfattande funktionshinder. Tanken är att de som är svagast ska få det bästa. Projektet kommer att pågå fram till 2015.

  Utveckla teknik lokalt

  Men till vardags är det Högskolan Kristianstad som gäller. Höstens programstart blev inställd på grund av för få sökanden, men tidigare år har det varit många sökande. Anders-Petter Andersson säger att det finns fördelar med att arbeta på en liten högskola. Högskolan Kristianstad har en positiv attityd och utbildar mycket vårdpersonal. Han menar att det därför kan vara rätt ställe att ta fram och testa hur man kan använda musik och interaktiva produkter i den offentliga sektorn.

  – Förhoppningen är att någon av studenterna på Interaktiv ljuddesignprogrammet kanske ska vilja starta firma och jobba med hjälpmedel för exempelvis äldre. Man kan fråga sig vad man ska göra i Kristianstadtrakten i framtiden, säger han.

  – Det finns en miljard-industri för hjälpmedel för äldre. Vi kan ta en del av den miljardindustrin. Varför skulle inte den mest innovativa tekniken kunna komma från Kristianstad?