Huvudledare

Bild i harmoni med syfte

Huvudledare Artikeln publicerades

Integritetskränkande fotografering ska vara förbjuden och straffbar.

Måndagens besked från justitiedepartementet var välkommet.

Förslaget går, i korthet, ut på att ingen får fotografera eller filma människor i deras bostad, i omklädningsrum eller i liknande utrymmen mot deras vilja. Påträngande, närgången eller dold fotografering som syftar till att kränka den personliga integriteten omfattas också av förslaget.Den nya lagstiftningen, som är tänkt att gälla från den 1 juli 2012, är ett svar på ett aktuellt och växande problem. Den tekniska utvecklingen har skapat nya förutsättningar för film och fotografi, vilket förändrat människors användning av dessa verktyg.

Detta är naturligtvis i grunden något positivt. Filmkameror är mindre, mer behändiga och billigare än någonsin. Digitalkameror gör att vi kan ta 500 bilder när vi förr tog 24. Mobiltelefoner med kamerafunktion gör det lättare att spontant fotografera barnens lek i pulkabacken. Men det blir också lättare att diskret plocka upp kameran i skolans omklädningsrum eller på en offentlig toalett. Få reagerar över att någon har en mobiltelefon i handen. Eller funderar på vad den används till just då.

Den mobbning som i dag sker genom publicering av intima eller kränkande bilder är förvisso ingenting nytt. Forumet är ett annat, metoden en klassiker. Skillnaden är att bilderna nu får större spridning, och arkiveras för andra att hitta på internet under många år efteråt. Det som förr med tiden hamnade i papperskorgen lämnar i dag svårutplånliga digitala fotspår.Dock finns uppenbaraproblem med ett fotograferingsförbud. Närgången och dold fotografering må vara obehaglig, men kan också vara en avgörande del av exempelvis en journalistisk kartläggning av någon makthavares förehavanden. Smygfotografering kan vara nödvändig för att avslöja oegentligheter. Det kan också vara en viktig metod för fria medier, samtidigt som offentliga personer också har ett privatliv. Tänk dolda kameror i dokumentärfilmer, tänk filmklipp från valstugor.

Fotograferingsförbud är med andra ord inget som ska införas lättvindigt. Risken för sluttande plan och självcensur är uppenbar. Tryck- och yttrandefriheten får inte inskränkas.

Men just därför tycks det nya lagförslaget vara en rimlig avvägning mellan yttrandefriheten och skyddet för den personliga integriteten. "Till ansvar döms inte om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig", är en nyckelmening. Klarare kan skrivningen knappast vara.

Något som av en makthavare kan uppfattas som integritetskränkande kan i allmänhetens ögon anses vara försvarligt om det sker i ett journalistiskt syfte.