Huvudledare

Kristianstadsandan

Huvudledare Artikeln publicerades

Muthärvan i Göteborg växer. I SVT:s Uppdrag granskning på onsdagskvällen kom nya uppgifter fram. Till de redan sex pågående undersökningarna om mutbrott och grov trolöshet mot huvudman i olika kommunala bolag läggs nu misstankar om både mutor och brott mot efterforskningsförbudet i ett sjunde.

Kristianstad har under åren haft sin beskärda del av kommunskandaler. Både bostadsbolaget ABK och C4 Teknik har varit inblandade. För en månad sedan blev det känt att Björn Carlqvist, avdelningschef på C4 Teknik, med omedelbar verkan stängts av från sin arbetsplats. Varför har inte redovisats särskilt noggrant, även om det har spekulerats. I går fick vi veta att en uppgörelse har nåtts som innebär att Carlqvist säger upp sig själv. Varken han eller hans chef, Jan Westberg, vill kommentera bakgrunden till uppgörelsen. "Jag tjänar ingenting på publicitet kring detta" säger Carlqvist – nog så riktigt, samtidigt som Westberg bekräftar uppgörelsen, men inte vill säga något mer.

Detta är djupt orättfärdigt, för att tala med Thomas Östros.Offentliga bolagoch förvaltningar ska vara öppna för insyn så långt det någonsin går. Uppgörelser i det fördolda hör inte hemma i en verksamhet som är kommuninvånarnas. När ärendet med Carlqvist nu är avslutat är det rimligt att alla kort läggs på bordet: Vad är det egentligen som har hänt? Hur kunde det hända? Är fler inblandade? Vad har det kostat skattebetalarna? Varför har inte kommunen ingripit tidigare? Fungerar kommunrevisionen? Fungerar förvaltningarna och bolagen som de ska? Hur går kommunen vidare?

Frågorna hopar sig.

Och det finns definitivt skäl att oroas för att detta inte är bara ytterligare ett fall i Kristianstad. Det kan vara del i ett mönster, utslag av en kultur.

Vi vet hur det har varit tidigare. Tjänstemannastyret i Kristianstad har med jämna mellanrum gått sin egen väg. Den uteblivna dialogen och offentliga debatten om arenan är bara ett aktuellt exempel, Kristianstadslänken ett annat.I Göteborg har man länge talat om den så kallade Göteborgsandan; att man får saker och ting gjorda. Det är möjligen positivt, men när det medför att beslutsprocessen blir informell och insynen dålig står det klart att den inte är att föredra.

Förra oppositionsrådet Margita Björklund (FP) säger till Dagens Nyheter att det har skapats en undervegetation där kommunanställda och politiker håller varandra om ryggen. "Göteborg har många informella nätverk och man kommer överens i andra forum än i fullmäktige. (…) I kommunstyrelsen kändes det ofta mer som att man blev informerad om hur det skulle bli."

Med så många fall som i Göteborg måste rimligen flera personer ha haft kunskap om vad som har pågått. Ändå har det varit tyst. Antingen beror det på att inblandade har haft ömsesidiga intressen av att ingenting ska komma ut, eller har man varit rädd för att framstå som illojal.

Kommunpolitik sägs ofta drivas av pragmatism och gemensamma intressen. Det må så vara, men detta får inte förhindra öppenhet och formell noggrannhet.

Göteborgsandan har skapat ett mönster av fiffel och förljugenhet.

I Kristianstad finns bara en officiell anda: "Spirit of Food". Men vad rör sig under ytan? Ingenting blir klarare genom det sätt kommunen nu agerar på.