Fördel fildelare i EU:s domstol

Inrikes Artikeln publicerades

Nu kan fildelarna andas lite lättare.

Det lutar åt att bredbandsbolaget Ephone vinner det första Ipredmålet.

Beskedet från EU-domstolens generaladvokat är en framgång för integriteten på nätet, anser Ephones tidigare vd.

Ännu har ingen dom med stöd av den omdiskuterade Ipredlagen från 2009 vunnit laga kraft, i väntan på att EU:s domstol tolkar den. Men en fingervisning är generaladvokatens, finländaren Niilo Jääskinen, besked om hur han ser på det allra första Ipredmålet, mellan fem bokförlag och internetoperatören Ephone.

Bokförlagen kräver med stöd av Ipredlagen att Ephone ska lämna ut identiteten på den kund som ligger bakom en server med minst 27 ljudböcker. Ephone har sagt nej och Högsta Domstolen (HD) har nu bett EU:s domstol att tolka lagen. Men generaladvokatens besked är inte helt lättläst.

Wigstrand nöjd

  – Det är inte glasklart vad generaladvokaten menar, men det lutar åt man inte ska kunna lämna ut uppgifterna, säger Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet.

  Bo Wigstrand var vd på Ephone och tog beslutet att säga nej till ljudboksföretagen. Wigstrand är mycket nöjd över generaladvokatens besked.

  – Det här är en framgång för skyddet av den personliga integriteten på nätet, det är det budskapet som generaladvokaten skickar. Det känns väldigt bra, säger Wigstrand.

  Inte jaga

  Han räknar också med att Ephone nu kommer att vinna i HD, om EU:s domstol ställer sig bakom generaladvokatens bedömning.

  – Det här handlar också om att privata företag och organisationer inte ska få jaga människor på det här sättet. Om polisen gör bedömningen att det är ett brott har de möjlighet att agera. Privata företag är inte skickade att sköta de här frågorna på samma professionella sätt som rättsväsendet, säger Wigstrand.

  Caroline Fellbom Franke, jurist på Förläggareföreningen, är mer osäker på hur generaladvokaten ska tolkas. Hon bedömer att det finns positiva skrivningar i beskedet men att det är svårtolkat när det gäller vem som kan vinna i HD.