Svensköp eller Killhult? Nya skyltar förvirrar

Inrikes Artikeln publicerades

Svensköp eller Killhult? I dagarna har skyltarna till Svensköp bytts ut mot skyltar till Killhult, men enligt Lantmäteriet handlar det inte om ett namnbyte, utan om två olika byar.

Bakom omskyltningen står Trafikverket, där Carina Rudnert jobbar som enhetschef på avdelningen för trafikmiljö.

– Jag kan bara beklaga, det ska naturligtvis inte gå till så här och det har väl lämnat en del i övrigt att önska i förankringen. Jag har hört att boende i byn inte är särskilt nöjda, säger Carina Rudnert, enhetschef på Trafikverkets avdelning för trafikmiljö.

Enligt henne handlar det om brister i kommunikationen.

– Det är en kommunikationsmiss i första hand mellan oss och Hörby kommun när det gäller förankringen, säger hon.

Det formella beslutet om ortsnamn fattas av Lantmäteriet, där Lennart Dehlin jobbar som utredare. Han hävdar att det inte handlar om ett namnbyte, utan om att namnet Killhult försvann från kartan på 1980-talet, då de analoga kartorna byttes ut mot digitala.

– Svensköp finns kvar och ligger norr om Killhult. Det är två olika byar och gränsen går vid sågverket, säger han.

I en skrivelse till Trafikverket från 2010 står det ”Lantmäteriet har nu uppdaterat den grundläggande digitala kartdatabasen med namnet Killhult, samtidigt som namnet Svensköp ändrats till Svensköps kyrka. Bynamnet Svensköp norr om bebyggelsen Kullhult ändras ej.”

Ingemar Olofsson bor i Killhult och lämnade för två år sedan in ett medborgarförslag till Hörby kommun om att återställa ordningen med ortsnamnen. Han bekräftar Lantmäteriets bild.

– Visst finns båda byarna, Svensköp är inte borta utan båda har återfått sin ursprungliga plats som de haft i 600 år. Jag vill understryka att detta inte är en diskussionsfråga utan en informationsfråga. Hade Hörby kommun agerat och engagerat sig så hade de tillsammans med Trafikverket gett den information som många saknar i dag, säger han.