Insändare

Vilket skatteuttag är långsiktigt hållbart?

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Pontus Lundahl/TT

"Skåne har landets lägsta skattesats, något som vi Socialdemokrater menar inte är långsiktigt hållbart." Så skriver Maria Nyman Stjärnskog i Kb 27 december.

Jag har viss egen erfarenhet av budgetarbete och prioriteringsarbete. Därför har jag stor respekt för det arbete Maria med flera i Region Skåne utför, och de utmaningar ni står inför.

Dock väcker nämnda mening min nyfikenhet.

Varför är Skånes skattesats inte långsiktigt hållbar, enligt Maria? För att den är lägst? I så fall; skulle den bli långsiktigt hållbar om något annat landsting sänkte och fick lägre?

Eller menar Maria att regionens skattesats totalt sett är för låg?

Regionens skattesats måste ses i sin helhet, det vill säga tillsammans med övrigt skatteuttag. En inkomsttagare med 33 000 kr i månadslön kan på marginalen använda 40 kronor av varje 100-lapp som arbetsgivaren sätter av för lönekostnader.

60 kronor av 100-lappen går till stat, kommun och region, i form av inkomstskatt, arbetsgivaravgift och moms (och lite annat).

(För den som har 50 000 kr i månaden är motsvarande siffror på marginalen cirka 28/72).

Vilket skatteuttag menar Maria är långsiktigt hållbart? 35/65 i stället för nuvarande 40/60? Eller 30/70? 20/80? 10/90?

Har socialdemokratin en övre gräns för skatteuttag för att det ska anses som långsiktigt hållbart?

Inför det kommande valet är det bra om (S) redogör för om och hur man ser på en övre gräns för hållbart skatteuttag. Så att vi var och en vet hur mycket vi själva kommer att få påverka vad våra pengar används till och hur mycket politikerna ska bestämma över.

Jag skulle vilja se en motsatt trend än den (S) driver. Det vore ett rimligt kontrakt mellan medborgare och samhälle med en fördelning på 50/50.

För varje 100-lapp du som arbetare jobbar ihop tycker jag det är rimligt att du får bestämma över den ena 50-lappen och så får jag och Maria, som är politiker, bestämma över den andra 50-lappen.

Eller är det kanske så att Maria tycker att det totala skattetrycket är tillräckligt högt, men Region Skånes skatt är för låg?

Vilken skatt är det då Maria vill att vi ska sänka? Kommunalskatten, den statliga skatten, momsen?

Magnus Nilsson

Kristdemokraterna

Östra Göinge